Hallitus antoi tänään esityksen uudeksi maksupalvelulaiksi. Toteutuessaan esitys heikentää pienten kauppojen asemaa suhteessa pankkeihin ja luottoyhtiöihin.

Kauppa saa tällä hetkellä pankkikortilla tapahtuvasta ostosta suorituksen yhdessä päivässä. Nyt annetun

lakiesityksen mukaan maksukortilla tapahtuvan maksun tapahtumahyvitys kauppiaalle muuttuisi sopimuksenvaraiseksi.

Kaupan liitto katsoo, että tilitysaikojen tulisi säilyä debit-maksamisessa yhtä lyhyinä kuin ne nykyisin ovat. Yksittäisen kauppiaan mahdollisuus neuvotella tilitysajoista on täysin teoreettinen. Pienillä kaupoilla ei ole todellisia mahdollisuuksia käydä aitoja sopimusneuvotteluita pankkien tai luottoyhtiöiden kanssa, vaan niille tullaan tarjoamaan vakiomuotoista sopimusta. Sopimuksenvaraisuudesta mahdollisesti aiheutuva tilitysaikojen pidentyminen voi aiheuttaa kaupalle lisärahoitustarpeita ja kasvavia kustannuksia.

Positiivista esityksessä on, että kauppias voi periä asiakkailtaan maksu- tai luottokortin käyttämisestä aiheutuvat todelliset kustannukset tai antaa alennusta tietyn maksuvälineen käyttämisestä. Tämä tulee myös lisäämään eri maksutapojen hintojen läpinäkyvyyttä sekä kilpailua ja alentamaan korttimaksujen provisioita.

Valitettavaa on, että esimerkiksi maksupäätteiden hankinnasta tai vuokrauksesta aiheutuvat kustannukset jäävät täysin kaupan maksettavaksi. Kuitenkin muilla järjestelmäuudistuken osapuolilla kuten pankeilla, on oikeus periä kaikki niille aiheutuvat uudistuskustannukset asiakkailtaan. Sama mahdollisuus tulisi olla myös kaupalla.

Lisätiedot: asiamies Matti Räisänen, Kaupan liitto, p. 050 357 1959, matti.raisanen@kauppa.fi