Kaupan liitto ja Tampereen yliopiston palvelujen ja kaupan professori Hannu Saarijärvi aloittavat uudenlaisen tutkimusyhteistyön, joka hyödyttää niin kaupan alan yrityksiä, akateemista tutkimusta kuin kaupan alan opetusta. Kaupan liitto tuo yrityksiä juuri nyt askarruttavia kysymyksiä tutkimusaiheiksi akateemiselle yhteisölle. Professori Saarijärvi ja Tampereen yliopisto taas tuovat akateemista osaamista tutkimussisältöjen tarkempaan suunnitteluun ja tulosten tulkintaan.

Kaupan liitto kerää tutkijoiden kanssa tutkimusaineistoja ajankohtaisten aiheiden tiimoilta esimerkiksi kuluttajakyselyin ja työstää niistä yhteenvetoja ja näkemyksiä nopeasti jäsenilleen hyödynnettäviksi. Kerätyn aineiston liitto antaa myös Tampereen yliopiston palvelujen ja kaupan professorin, Hannu Saarijärven ja hänen tutkimusyksikkönsä käyttöön akateemiseen tutkimustyöhön. Aineisto on anonyymiä siten, ettei siitä voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä tai yrityksiä.

Uuden toimintamallin taustalla on Kaupan liiton ja Tampereen yliopiston halu tehdä yhteistyötä ennakkoluulottomasti ja suoraviivaisesti.

”Tämä aika edellyttää uudenlaisia kokeiluja, myös elinkeinoelämän ja yliopistojen välillä. Tutkimusyhteistyön kautta kaupan alan keskeisiä ilmiöitä saadaan tarkasteltua entistä paremmin yhteiskunnallisessa viitekehyksessä. Tällä hetkellä kaupan keskustelu marginalisoituu liiaksi kaupan kilpailukeinojen ympärille”, professori Saarijärvi toteaa.

”Yhteistyön ansiosta pystymme tarkastelemaan yhteiskunnan kannalta keskeisiä kaupan alan ilmiöitä myös entistä nopeammin. Tällä on merkittävä sekä käytännöllinen että teoreettinen potentiaali. Yliopiston näkökulmasta tämä on erinomainen lisä perinteiseen tapaan tehdä tutkimusta, jota ohjaavat usein melko raskaat ja hitaat tutkimushaut. Lisäksi Suomesta kerättyjä kaupan aineistoja voidaan hyödyntää opetuksessa”, Saarijärvi jatkaa.

Yritykset tarvitsevat tietoa nopeasti eivätkä voi odottaa tuloksia esimerkiksi paria vuotta, minkä perinteinen tieteellinen tutkimusprojekti voi hyvinkin kestää. Yrityksille on myös tärkeää, että tutkimusaiheet nähdään käytännön liiketoiminnan kannalta olennaisiksi.

”Yhteistyömme professori Saarijärven tutkimusyksikön kanssa palvelee sekä yritysten tarvetta saada nopeasti tietoa että akateemisen maailman pitempiä tutkimus- ja julkaisuprosesseja”, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja korostaa.

Yhteistyö aloitetaan jo tänä syksynä tutkimushankkeilla vertaistaloudesta sekä kuluttajien ostoprosessista.

Kurjenojan mielestä on tärkeää, että yhteistyö Tampereen yliopiston kanssa pystytään toteuttamaan ilman byrokraattisia hankkeita, joihin anotaan erillistä julkista rahoitusta.

”Kaupan liitto tuo yritykset ja akateemisen maailman yhteen, koska kaikki hyötyvät tästä. Verovaroja ei tähän tarvitse käyttää”, Kurjenoja toteaa.

Lisätietoa:

Hannu Saarijärvi, palveluiden ja kaupan professori, johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto, p. 040 535 1369, hannu.saarijarvi(at)uta.fi

Jaana Kurjenoja, pääekonomisti, Kaupan liitto, p. 040 820 5378, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi