Kuluttajien on entistä helpompi jatkossa kierrättää käytöstä poistamiaan sähkölaitteita, kun toukokuun alusta alkaen niitä voi alkaa palauttaa myös useisiin kauppoihin. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kerääminen on tärkeää, koska romun uudelleenkäytöllä ja kierrätyksellä säästetään tärkeitä raaka-aineita.

Kuluttajat ovat voineet vuodesta 2005 alkaen palauttaa käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaiteromunsa (SER) maksutta sähkö- ja elektroniikkalaitetuottajayhteisöjen ylläpitämään valtakunnalliseen keräysverkostoon. Toukokuun alusta alkaen vastaanottopisteverkosto laajenee entisestään, kun romuja aletaan ottaa vastaan myös noin 2 800 sähkö- ja elektroniikkalaitteita myyvässä vähittäiskaupassa.

Vapun jälkeen pienimpiä, kooltaan alle 25 senttimetriä olevia laitteita voi palauttaa suurimpiin ruokakauppoihin ja sähkölaitteita myyviin erikoiskauppoihin. Näitä isommat laitteet voi palauttaa kauppaan, kun ostaa uuden vastaavan laitteen.

Kauppakeräyksen ohella kotitaloudet voivat edelleen toimittaa romua maksutta myös sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajayhteisöjen keräyspisteisiin, joita on yli 400 kautta maan. Lähimmän pisteen voi tarkistaa osoitteesta www.kierrätys.info.

Kierrätä vastuullisesti

Elektroniikkaromun kerääminen on tärkeää, koska romua kierrättämällä pystytään hyödyntämään niissä olevia tärkeitä raaka-aineita.

”Suomessa kerätään vuosittain elektroniikkaromua noin kymmenen kiloa asukasta kohti. Erityisesti osa pienikokoisista elektroniikkalaitteista päätyy edelleen sekajätteen joukossa kaatopaikalle. Keräysverkoston laajentamisella pyritään parantamaan myös pienempien laitteiden päätymistä oikeaoppiseen käsittelyyn”, Kaupan liiton asiantuntija Marja Ola sanoo.

”Vastuullinen keräys on tärkeää, jottei elektroniikkaromu päädy laittomille markkinoille. Vastuullisen keräyksen ulottumattomissa olevaa romua kuljetetaan lainsäädännön vastaisesti EU:n ulkopuolelle esimerkiksi Afrikkaan ja Aasiaan, missä se käsitellään terveydelle ja ympäristölle haitallisin menetelmin”, Elker Oy:n toimitusjohtaja Sakari Hietala muistuttaa.

Kuluttaja voi varmistaa elektroniikkaromunsa vastuullisen käsittelyn luovuttamalla sen tuottajayhteisöjen keräyspisteisiin tai kierrätyksessä mukana oleviin kauppoihin. Näistä romu päätyy vastuullisesti käsittelyyn.

SER-keräys kaupoissa 1.5.2013 alkaen
•    Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun, jonka ulkomitoista mikään ei ylitä 25 senttimetriä, kuluttaja saa palauttaa ilman uuden tuotteen ostovelvoitetta vähintään 1 000 neliömetrin kokoiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteita myyvään päivittäistavarakauppaan tai vähintään 200 neliömetrin kokoiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteita myyvään erikoiskauppaan.

•    Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun, jonka ulkomitoista jokin ylittää 25 senttimetriä, kuluttaja saa palauttaa mihin tahansa kauppaan ostaessaan sieltä uuden vastaavan laitteen.

Hehku- ja halogeenilamppuja lukuun ottamatta myös lamput kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Suuremmat laitteet, kuten televisiot ja jääkaapit, suositellaan edelleen palautettavaksi kierrätys.info-verkkosivuilla mainittuihin keräyspisteisiin.

Lisätiedot:
www.serkierratys.fi
Elker Oy, Sakari Hietala, p. 010 249 1701, sakari.hietala(at)elker.fi, www.elker.fi
ERP Finland ry, Juha Rytkönen, p. 0207 698 180, juha.rytkonen(at)erp-recycling.org, www.erp-recycling.fi
SER-tuottajayhteisö ry, Arto Puumalainen, p. 050 438 2635,arto.puumalainen(at)serty.fi , www.serty.fi
Kaupan liitto, Marja Ola, p. 050 383 7711, marja.ola(at)kauppa.fi, www.kauppa.fi