Säännöstelystä vapaa kauppa tuottajien, elintarviketeollisuuden ja kaupan välillä mahdollistaa terveen kilpailun. Tämä takaa kuluttajille parhaiten laadukkaat tuotteet ja edulliset hinnat. Maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan valmistelema tuottajien ostokartelli sen sijaan rajoittaa kilpailua eikä ole EU-kilpailulainsäädännön hengen mukainen.

"Kaupan tehtävänä elintarvikeketjussa on tarjota kuluttajille hyvät  valikoimat ja varmistaa elintarvikkeiden saatavuus koko Suomessa. Kilpailu mahdollistaa laajemmat valikoimat, edullisemmat hinnat ja on kuluttajien edun mukaista”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala sanoo.

Kaupan liitto ei kannata myöskään MTK: alun perin esittämää kauppaa valvovaa asiamiestä. Uuden virkamiehen tehtävän perustaminen vain lisää byrokratiaa ja nostaa kustannuksia, joka näkyy kohonneina kuluttajahintoina. Sen sijaan kauppa toivoo, että alan sääntely keskitettäisiin yhteen ministeriöön, jotta valvonnan tehokkuutta voitaisiin lisätä. Pekkala korostaa, että kauppa ei neuvottele hinnoista maataloustuottajien kanssa vaan elintarviketeollisuuden kanssa. Kilpailutarkastelussa pitäisikin olla mukana koko elintarviketuotannon ketju.

Toisin kuin julkisuudessa usein väitetään, kauppa ei ole este lähiruoan tai pienyritysten markkinoille pääsylle. Päinvastoin kauppa kilpailee hyvistä paikallisista tuotteista ja osaavista paikallisista private label -toimittajista. Kaupan mielestä elintarviketarjontaa tulisikin laajentaa yhtäaikaisesti lisäämällä paikallista pientuotantoa sekä tuontia.

”Avoimen kilpailun kautta Suomessa tuotetuille elintarvikkeille syntyy mahdollisuuksia myös vientimarkkinoilla”, Pekkala sanoo.

Kauppa on jo ryhtynyt edistämään elintarvikealan pienyrittäjien tuotteiden pääsyä kaupan hyllylle. Päivittäistavarakauppa ry on yhdessä elintarviketuottajien kanssa käynnistänyt hankkeen, jolla pienten, jopa vain yhden hengen, elintarviketuottajien tuotteiden pääsyä päivittäistavarakaupan valikoimiin helpotetaan koulutuksella ja yhteistyötyöllä kauppojen kanssa. Hankkeessa on mukana koko elintarvikeketju ja rahoitusta hankkeeseen on saatu muun muassa EU:sta. Hyville tavarantoimittajille kauppa tarjoaa mahdollisuuden kasvaa alueellisesti, valtakunnallisesti ja aina vientimarkkinoille asti.

Pitkät välimatkat elintarvikkeiden ja raaka-aineiden tuonnissa ja erilaiset tuonnin rajoitukset kuten tullitariffit, tuontisuojamääräykset sekä tekniset esteet tarkoittavat jo nyt merkittäviä logistiikkakustannuksia suomalaiselle kaupalle ja koko elintarvikeketjulle. Kustannuksia ei tule enää kasvattaa lisäsäätelyllä vaan sen sijaan kilpailua tulee vapauttaa. Näin taataan parhaiten suomalaiselle kuluttajalle monipuolinen ja kustannustehokas elintarvikevalikoima.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Juhani Pekkala, juhani.pekkala@kauppa.fi, p. 0400 419 560
kauppapoliittinen asiantuntija Hannu Kyyhkynen, hannu.kyyhkynen@kauppa.fi, p. 050 599 4942