Venäjä on ainoa vahvasti kasvava kansantalous Suomen lähialueilla. Lisäksi maan vetovoimaa lisää WTO-jäsenyys ja siihen liittyvät positiiviset odotukset. Kaupan liitto esittelee laajasti suomalaista kauppaa tänään käynnistyvässä ”Venäläinen asiakas – suomalainen kauppa” -seminaarissa Pietarissa.

”Erityisesti Venäjän kasvava keskiluokka kiinnostaa suomalaista kauppaa. Suomalaiset kaupan alan yritykset haluavat ymmärtää entistä paremmin venäläisiä asiakkaita ja rakentaa syvempiä yhteistyösuhteita venäläisiin tavarantoimittajiin, alihankkijoihin ja viranomaistahoihin. Kaupan liiton Venäjä-seminaarilla haluamme edistää näitä tavoitteita”, Kaupan liiton hallituksen varapuheenjohtaja Maarit Toivanen-Koivisto toteaa. 

Venäjän palvelusektori kasvaa vauhdilla, samoin verkkokauppa on kasvanut Venäjällä voimakkaasti. Myös venäläisturistien ostovoima Suomessa on merkittävässä kasvussa. Kaupan liiton tutkimuksen mukaan 77 prosenttia Suomeen tulevista venäläisistä on ostosmatkailijoita. Matkailijoista lähes 80 prosenttia tulee Pietarin alueelta.

Venäjän WTO-jäsenyys luo hyvää pohjaa Suomen ja Venäjän talousyhteistyölle. Valtavan markkina-alueen merkitys kasvaa entisestään, jos vapaan liikkumisen edellytykset lisääntyvät maiden välillä.

”Kaupan liitto pitää tavoiteltavana mahdollisimman syvää yhteistyötä EU:n ja Venäjän välillä sekä lainsäädännön riittävän pitkälle vietyä harmonisointia. Hyvä viranomaisyhteistyö on yksi sujuvan kaupan edellytyksistä”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala sanoo.

Kaupan liitossa aktiivisesti toimiva Venäjän kaupan ryhmä seuraa WTO-jäsenyyden vaikutuksia Venäjällä, samoin esimerkiksi tullauskäytäntöjen ja -tariffien kehitystä. Ryhmässä ovat mukana Algol Chemicals, Bang & Bonsomer, Elektroskandia, Kesko, Lux, Onninen, SGN Group, SOK, Stockmann ja Telko.

”Tavoitteenamme on tavaroiden, palveluiden ja ihmisten sujuva liikkuvuus. Esimerkiksi joustavat työlupakäytännöt hyödyntäisivät molempien maiden kauppaa. Askeleita oikeaan suuntaan olisivat siirtyminen monivuotisiin viisumeihin sekä Venäjän luopuminen viisumien rekisteröintikäytännöstä”, Kaupan liiton kauppapoliittinen asiantuntija Hannu Kyyhkynen sanoo.   

Vuonna 2010 voimaan astuneen Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin yhteisen tulliliiton tavoitteena on ollut muun muassa yhtenäistää ulkomaankauppaan liittyvää teknistä sääntelyä, poistaa markkinoillepääsyn hallinnollisia esteitä ja tehostaa markkinavalvontaa. Vielä esiintyvistä vaihtelevista käytännöistä huolimatta Hannu Kyyhkynen uskoo, että pitkällä aikavälillä tulliliitto helpottaa kaupan sujuvuutta.

Kaupan liiton Venäläinen asiakas – suomalainen kauppa -seminaari järjestetään 10.–12.4. Pietarissa Sokos Hotel Palace Bridgessä. Seminaariohjelma koostuu laajasta joukosta kaupan alan asiantuntijoiden, tavarantoimittajien ja viranomaistahojen puheenvuoroja. Lisäksi järjestetään muun muassa yritysvierailuja. Tapahtuman yhteistyökumppaneita ovat DB Schenker, CTS Engtec, SOK, Matka-Vekka, Fazer, K-rauta ja Prisma. http://www.kauppa.fi/venaja-seminaari

Lisätietoja

Juhani Pekkala, toimitusjohtaja, Kaupan liitto, p. 0400 419 560,
juhani.pekkala(at)kauppa.fi

Hannu Kyyhkynen, kauppapoliittinen asiantuntija, Kaupan liitto, p. 050 599 4942,
hannu.kyyhkynen(at)kauppa.fi