Kaksoislaskutus kadottaa kolmasosan Venäjän-kaupasta.

Kaupan Venäjän-kasvu jatkuu ensi vuonna.

Kaupan yritysten Venäjän myynti kasvoi alkuvuonna 18,4 prosenttia lähes 500 miljoonaan euroon edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuluvan vuoden myynnin ennustetaan ylittävän 1,1 miljardin rajan. Ensi vuonna myynnin odotetaan kasvavan yli 20 prosenttia 1,35 miljardiin euroon.

  Q1 ja 2 Muutos edellisvuoteen (%2008)
Liikevaihto 463 milj.€ 18,4
Henkilöstö 4 611 3,8

Kaupan yritysten Venäjän-kaupan kasvu on ollut kuluvana vuonna vankkaa, vaikka kasvutrendi on ollut hidastuva. Kasvun veturina on toiminut rakentaminen. Rakentamiseen suuntautuneessa kaupassa kasvuvauhti säilyi edelleen korkealla yli 30 prosentin tasolla. Myös kuluttajakauppa kasvoi edelleen noin 20 prosentin vauhtia. Sen sijaan yritysten välisessä kaupassa kasvuvauhti hidastui vuoteen 2007 verrattuna.

Kaksoislaskutus vie kolmasosan myynnistä

Kaksoislaskutus kadottaa kuitenkin Suomen Kaupan Liiton selvityksen mukaan kolmasosan myynnistä. Suomen Kaupan Liitto arvioi todelliseksi kuluvan vuoden myynnin arvoksi n. 1,5 mrd euroa. Euromääräisesti kaksoislaskutuksen poistuminen lisäisi Venäjällä toimivien kaupan yritysten myyntiä 350 – 450 milj. euroa vuodessa.

”Sähköiseen tullaukseen siirtyminen poistaisi epäreilua kilpailua harjoittavat yritykset markkinoilta”, Onnisen hallituksen puheenjohtaja Maarit Toivanen-Koivisto arvioi.

Kaupan eurooppalainen kattojärjestö EuroCommerce on Venäjän-kaupan ohjelmassaan listannut sähköiseen tullaukseen siirtymisen tärkeimmäksi kehityskohteeksi. Myös suomalaiset kaupan yritykset pitävät keskeisenä, että asiassa päästäisiin eteenpäin.

Vuoden 2009 näkymät hyvät

Suomen Kaupan Liiton tuoreen suhdannekyselyn perusteella kaupan arviot liiketoiminnan kehittymisestä ensi vuonna ovat varsin optimistiset huolimatta käsillä olevasta finanssikriisistä. Kaupan yritysten myynnin Venäjällä arvioidaan kasvavan ensi vuonna 1,35 miljardiin euroon.

Kulutuskysynnän ja rakentamisen kasvun arvioidaan jatkuvan Venäjällä ehkä hieman aikaisempaa vaimeampana, mutta edelleen hyvällä tasolla.

Tulevaisuuden haasteita kaupan alan yrityksille Venäjällä on osaavan työvoiman löytyminen.

”Kaupan kasvu jatkuu vahvana Venäjällä, mutta huoli työvoiman saatavuudesta on kova. Palkkakustannukset nousevat Venäjällä 20-30 % vuodessa ja englanninkielentaitoisesta työvoimasta on käynnissä kova kilpailu. Onneksi myyntiä on pystytty kasvattamaan voimakkaasti lisäämättä henkilöstöä”, Maarit Toivanen-Koivisto kertoo.

Lehdistötilaisuus aiheesta tänään klo 14.30 osoitteessa Eteläranta 10, 3.krs, neuvotteluhuone 3. Lehdistötilaisuuden materiaalit (löytyvät tilaisuuden jälkeen):

Lisätietoja:

Onnisen hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto, maarit.koivisto@onninen.fi, p. 0400 609737

Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Klaus Katara, klaus.katara@tkl.fi,
p. 0400 105 604