Kaupan liitto pitää Venäjän ja sen naapurimaiden tuontitullikorotuksia vahigollisena, protektionistisena kehityksenä. Venäjän, Kazakstanin ja Valko-Venäjän uudet tuontitullitariffit astuvat voimaan 1.1.2010.

Tulliliiton tariffit tekevät monista Venäjän määräaikaiseksi ilmoittamista tullinkorotuksista pysyviä. Tulliliiton tariffit pohjautuvat pääsääntöisesti Venäjän nykyisin soveltamiin tariffeihin, mikä merkitsee kaikkien tulliliiton jäsenmaiden tuontitullitariffien keskimääräisen tason nousua talouskriisiä edeltävään aikaan verrattuna.

- Tuontitullien korotus on vahingollista, protektionistista kehitystä. Lisäksi uusi tullilaki lisää epävarmuutta ja kasvattaa tullauskustannuksia, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala arvioi.

Tullien korotus koskee muun muassa autoja ja leikkuupuimureita. Eniten nousevat Kazakstanin tuontitullit, koska niiden lähtötaso oli alhaisempi kuin Venäjällä. Myös Valko-Venäjän tuontitullit nousevat merkittävästi. Teräksen tuontitulli laskee 5 % viime helmikuisen korotuksen jälkeisestä tasosta, mutta jää sekin korkeammaksi kuin ennen talouskriisiä. Tulliliitto jatkaa myös lihan tuontikiintiöpolitiikkaa.

Muutokset tarkoittavat yleensä lisäviivettä tullausaikoihin, joka puolestaan lisää logistiikkakustannuksia. Ennen kuin jokainen tullimies Venäjän tulliasemilla on tietoinen uusista käytännöistä sekä soveltaa tulevaa lakia yhtenäisesti, voidaan varautua lisäselvitysten tarpeeseen raja-asemilla.

EU-Venäjän kumppanuussopimuksen mukaan kyseisten tullien nostoista olisi pitänyt konsultoida etukäteen, jotta tullikorotuksiin olisi voitu reagoida ja sopeutua paremmin. EU-komission aivan alustavien laskelmien mukaan tulliliiton tariffien voimaanastumisen vuosittainen kustannuslisä EU-maille on 0,5-1 miljardia euroa talouskriisiä edeltävään aikaan verrattuna. Paraikaa valmistellaan tarkempia maakohtaisia laskelmia.

Tulliliiton tullilaki astuu voimaan 1.7.2010. Venäjän ja Valko-Venäjän välinen tulliraja poistuu 1.7.2010 ja Venäjän ja Kazakstanin välinen tulliraja poistuu 1.7.2011.

Oheiset tiedot löytyvät Tulliunionin sivuilta venäjäksi:

Tuotenimikekohtaiset tuontitullitariffit: http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved/Pages/default.aspx
Lihan tuontikiintiöt: http://www.tsouz.ru/db/ettr/Pages/Kvota.aspx
Tulliliittokomission päätös yhteisistä tuontitullitariffeista N:o 130: http://www.tsouz.ru/Docs/Pages/kts11d130.aspx

Lisätietoja: Juhani Pekkala, toimitusjohtaja, Kaupan liitto, juhani.pekkala@kauppa.fi, p. 0400419560
Hannu Kyyhkynen, kauppapoliittinen asiantuntija, Kaupan liitto, hannu.kyyhkynen@kauppa.fi, p. 0505994942