Vaikka venäläismatkailijoiden määrä ja kulutus Suomessa pienenevät edelleen viime vuodesta, laskuvauhti alkaa hidastua ja pohja häämöttää. Tämä näkyy niin rajanylityksissä kuin kulutuksessakin. Samalla verkko ja Viro kilpailevat entistä vahvemmin Suomen-kävijöiden kulutuksesta. Kansainvälinen digivenäläinen on edelleen houkutteleva asiakas Suomen matkailusektorille.

Kaupan liiton selvityksen* mukaan Suomessa vieraileville venäläisille verkko-ostosten tekeminen on aiempaa yleisempää. Kun vielä pari vuotta sitten verkko-ostoksia tehneitä oli alle 40 prosenttia Suomessa matkailleista, nyt heitä on jo kaksi kolmasosaa.

Verkko-ostoksia tekevät venäläiset ovat houkuttelevaa asiakaskuntaa Suomen palvelusektorille, sillä he tekevät lomamatkoja ja yöpyvät täällä muita venäläisiä useammin. Varsinaisia ostos- ja päivämatkoja he eivät tee samaa tahtia kuin muut. Näille digivenäläisille hinnat ja valikoimat ovat kuitenkin muita ryhmiä useammin syy ostosten tekoon. Tässä suomalainen kauppa on vaativassa kilpailutilanteessa kansainvälisen verkkokaupan kanssa.

”Suomen kauppa ja muut palvelut kilpailevat aiempaa kovemmin kansainvälisistä ja digimaailmassa viihtyvistä venäläisistä. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään venäläisistä vaan matkailijoista yleensä. Pystyykö Suomi kilpailemaan palveluiden ja tuotteiden valikoimilla, hinnoilla ja laadulla?” Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja kysyy.

Digivenäläisten lisäksi myös sellaiset venäläismatkailijat, jotka matkustavat sekä Virossa että Suomessa, ovat haluttuja asiakkaita matkailusektorillemme. Pelkästään Suomessa vieraileviin venäläisiin verrattuna he ovat hieman parempituloisia, käyttävät täällä useammin rahaa palveluihin ja ostoksiin ja viettävät lyhyitä, yhden tai kahden yön lomamatkoja eivätkä tee yhtä paljoa pelkkiä päivämatkoja. Kuten verkko-ostoksia tekevät myös sekä Virossa että Suomessa matkailevat ovat muita venäläisiä hintavetoisempia.

”Hinnat ohjaavat sekä Suomessa että Virossa matkailevia muita useammin ostosten tekoon. Tämä on tietysti vähän huolestuttavaa, kun tietää, että Viron hintataso on monissa palveluissa ja tuotteissa edullisempi”, Kurjenoja arvioi.

Kulutuksen pohja näkyvissä?

Kaupan liiton selvityksestä käy ilmi, että venäläisten matkailijoiden määrä ja kulutus pienenevät edelleen, mutta hitaammin kuin viime vuonna. Tammi-elokuussa venäläismatkailijoita vieraili Suomessa 11 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten, mutta viime vuonna vastaavana aikana pudotusta tuli yli 30 prosenttia. Myös invoice-kuittien määrä väheni viime vuoden tammi-elokuussa 30 prosenttia, kun tänä vuonna laskua kertyi enää 7 prosenttia. Tax-free-ostosten viime vuoden tammi-elokuun 48 prosentin romahdus lieveni tänä vuonna 25 prosentin pudotukseksi.

Yksittäisen venäläismatkailijan kokonaiskulutus Suomessa pieneni tammi-elokuussa 156 eurosta 148 euroon ja ostoksiin käytetty määrä 122 eurosta 117 euroon. 

”Vaikka venäläisten kulutus yhteensä Suomessa voi tänä vuonna pienentyä 15 prosenttia, vapaa pudotus alkaa olla ohi. Merkittävää venäläisten kulutuksen kasvua ei ensi vuonnakaan Suomessa kannata odottaa, sillä venäläisten ostovoima ei parane ilman reipasta talouskasvua – ja sitä ei ole näkyvissä”, Kurjenoja arvioi.

* Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy haastatteli tammi-elokuun 2016 aikana 5 801 Suomesta lähtevää, vähintään 15-vuotiasta venäläistä ja syyskuusta 2015 elokuuhun 2016 yhteensä 7 379 venäläistä.

Liite:

Lisätietoja:

Jaana Kurjenoja, pääekonomisti, Kaupan liitto, p. 040 820 5378, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi
Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi