Ostosmahdollisuudet vetävät venäläisturisteja Suomeen. Kaupan liiton tekemän tutkimuksen mukaan valtaosa turisteista tulee Suomeen juuri ostoksille. Palvelutarjonta ei kuitenkaan vastaa täysin odotuksia. Kaiken kaikkiaan Suomen matkailuun ollaan kuitenkin tyytyväisiä, ja varsinkin turvallisuutta arvostetaan.

Suomi on mieluinen turistikohde pietarilaisille. Kaupan liiton tuoreen tutkimuksen mukaan yli puolet pietarilaisista aikuisista on viimeisen kahden vuoden aikana käynyt Suomessa, lähes viidesosa vähintään neljä kertaa. Suomeen aiotaan myös palata lähiaikoina. Seuraavan kahden vuoden aikana Suomeen aikoo matkustaa jopa 57 prosenttia tutkimukseen vastanneista.

Kaikkein ahkerimpia Suomen vierailijoita ovat johtaja- ja esimiestasoiset pietarilaiset ja lapsettomat pariskunnat. Matkaa taitetaan useimmiten joko linja-autolla tai omalla tai vuokratulla autolla.

Tärkein syy venäläisille tulla Suomeen on ostosmatkailu. Lähes kaikki (97 %) Suomessa matkailleet pietarilaiset ovat käyttäneet kauppapalveluja matkansa aikana. Ravintola- ja kahvilapalveluja on käyttänyt 83 prosenttia, hotellipalveluja 56 prosenttia ja kylpyläpalveluja 28 prosenttia vastaajista. Erilaisia virkistyspalveluja on käyttänyt alle viidennes vastaajista.

Suomalaiskaupoista pietarilaiset hakevat erityisesti vaatteita ja jalkineita, ruokaa ja juomaa, käyttö- ja sisustustavaroita sekä kosmetiikkaa. Pääosin tarjonta miellyttää tulijoita, mutta jalkinetarjonta ei tutkimuksen mukaan selvästikään vastaa venäläistä makua. 
 
"Yllätys oli, että venäläiset hakevat Suomesta alkoholia. Koska halvan viinan perässä pietarilaiset tuskin liikkuvat, laadun ja valikoimien täytyy houkuttaa", Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja arvelee. 

Suomessa pietarilaiset suuntaavat pääasiassa pääkaupunkiseudulle ja Itä-Suomeen. Lähes 75 prosenttia kertoi vierailleensa pääkaupunkiseudulla, kun Itä-Suomessa kertoi käyneensä 61 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi yleisimmät matkakohteet ovat Turku ja Tampere, joissa on vieraillut noin viidennes pietarilaisista. Lapissa kertoi vierailleensa vain alle 9 prosenttia vastaajista, mutta Lapin matkoja suunnitellaan selvästi enemmän. 

Palvelutarjonnassa kehitettävää

Tutkimuksesta käy myös ilmi, että venäläiset suunnittelevat käyttävänsä palveluja Suomessa selvästi enemmän kuin todellisuudessa käyttävät. Vain apteekeissa käydään suunniteltua useammin. Lapissa ja Tampereen seudulla palvelutarjonta kuitenkin miellyttää venäläisiä muita alueita enemmän, sillä näillä alueilla matkailevat käyttävät keskimääräistä enemmän erilaisia palveluja. Mielenkiintoista on, että he myös aikovat varmimmin tulla Suomeen uudestaan.

”Palvelutarjonnan lisäämisessä venäläiselle asiakaskunnalle näyttää olevan potentiaalia. Varsinkin mökkipalvelujen ja urheilu- ja viihdepalvelujen käyttöhaluissa ja toteutuneessa käytössä on hurja ero. Ero vielä korostuu lapsiperheillä”, Kurjenoja sanoo.

Tutkimuksen mukaan venäläiset ovat kuitenkin varsin tyytyväisiä Suomeen matkailumaana. Esimerkiksi kielitaidon puutteita ei pidetä suurena ongelmana. Eniten hiertää hinta-laatusuhde, mutta vastapainona turvallisuudessa ja luonnonläheisyydessä onnistutaan odotuksia paremmin. Lapsiperheet ovat vielä keskimääräistäkin tyytyväisempiä Suomen vierailijoita.

Turvallisuus onkin venäläiselle matkailijalle tärkein kriteeri matkustaa Suomeen, ja siinä Suomi myös onnistuu. Varsinkin johtaja- ja esimiestason matkailijat pitävät Suomea erityisen turvallisena. Hinta-laatusuhteeseen pettyneimmät ovat puolestaan muita useammin matkustaneet Turun seudulla tai Itä-Suomessa ja käyttäneet hotellipalveluja. Palveluhenkilökunnan ystävällisyyteen tyytymättömimmät taas ovat muita useammin naisia, jotka ovat Suomen lisäksi matkustelleet myös Etelä- ja Keski-Euroopassa.

Suomessa matkailevat pietarilaiset matkustavat keskimääräistä enemmän myös muissa Pohjoismaissa. Jos Suomesta ei löydy riittävästi haluttuja palveluja tai valikoimia, venäläisturistin on helppo vaihtaa matkakohde Suomesta esimerkiksi Ruotsiin.
 
"Tämä voi olla tulevaisuudessa haaste Suomen palvelusektorille varsinkin, kun esimerkiksi Tukholma on alkanut markkinoida ostosmatkailua Pietarin seudulla. Kilpailu venäläismatkailijoista kovenee, eikä tyytyväisyys Suomeen matkakohteena ole itsestäänselvyys", Kurjenoja muistuttaa.

Kaupan liitto selvitti tutkimuksessaan pietarilaisten matkailua Suomessa ja sitä, mitä he täältä ostavat ja minkälaisia palveluja käyttävät. Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy yhdessä venäläisen yhteistyökumppaninsa Cint Ab:n kanssa kesäkuussa ja syyskuussa. Tutkimusta varten haastateltiin kaikkiaan 3 000 vähintään 18-vuotiasta venäläistä Pietarin alueella. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä.

Liitteet:

Lisätietoja: 
pääekonomisti Jaana Kurjenoja, 040 8205378, jaana.kurjenoja@kauppa.fi

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa.