Verovapaat kustannusten korvaukset vuonna 2009.

Verohallinto on 9.12.2008 antanut päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2009. Verovapaat kustannusten korvaukset ovat seuraavat:

Kustannuspäätös on saatavana Verohallinnon Internet-sivuilla:
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2009
Sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2009

Ensi vuoden sosiaalivakuutusmaksujen määrät ovat selvillä. Oheiseen

ja sen

on koottu työnantajan ja työntekijän sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2009.

Työnantajan pakollisten sosiaalivakuutusmaksujen yhteismäärä alenee keskimäärin noin 0,1 prosenttiyksiköllä.