Kauppa vaatii keväällä puolivälitarkasteluun kokoontuvalta maan hallitukselta toimia kaupan ja palvelualojen elinvoimaisuuden varmistamiseksi. Kansalaisten ostovoiman parantamiseksi hallituksen on kevennettävä ansiotuloverotusta myös hallituskauden loppuvuosina. Lisäksi hallituksen tulee kaventaa palveluiden kaksinkertaista verokiilaa, joka hidastaa kuluttajapalveluiden kehittymistä. Myös sääntelyn keventämistä on jatkettava ja työmarkkinoiden joustavuutta kehitettävä.

Kaupan viesti maan hallitukselle kevään puoliväliriiheen on, että kuluttajien ostovoimaa heikentäviä päätöksiä ei tule tehdä. Kauppa toimialana on elinkeinoelämän suurin työllistäjä ja veronmaksaja. Siksi kaupan yritysten toimintaedellytysten heikentäminen olisi lyhytnäköistä.

Suomalaista palvelutyötä rasittavaa kaksinkertaista verokiilaa kavennettava

Kaikkeen palvelutyöhön kohdistuu kaksinkertainen verokiila, joka nostaa palveluiden hintaa ja leikkaa ostovoimaa. Suomessa palveluiden ostamiseksi tehdyn työn hintaan sisältyy jopa 70–80 prosentin verokiila.

Kaupan liitto esittää, että hallituksen on palvelutyötä rasittavan verokiilan kaventamiseksi tehtävä suunnitelmallinen ohjelma, jota lähdetään toteuttamaan vielä hallituksen loppukaudella. Tärkeintä on ansiotuloverotuksen keventäminen.

Arvonlisäverotusta muokattava kannustavammaksi

Suomen kireä arvonlisäverotus rasittaa suomalaista palvelutyötä, ei kannusta yrityksiä kasvuun ja aiheuttaa turhaa hallinnollista työtä sekä kustannuksia. Arvonlisäverotusta ei saa enää nykyisestä kiristää.

Myös arvonlisäverollisen liikevaihdon alaraja on Suomessa liian alhainen kannustamaan aitoa työllistymistä yksinyrittäjyyteen. Lisäksi alaraja kohtelee epätasa-arvoisesti kotimaista kauppaa verrattuna ulkomaisiin kilpailijoihin.

Arvonlisäverovelvollisuudesta koituu lisäksi pienituloiselle yksinyrittäjälle kohtuuton hallinnollinen kustannus. Huojennusmenettelystä taas koituu niin verottajalle kuin yrittäjällekin turhaa hallinnollista työtä.

Kaupan liitto esittää, että arvonlisäverotusta kehitetään yritysten kasvua tukevaksi siten, että yksinyrittäminen työllistää aidosti. Tämä voidaan toteuttaa nostamalla arvonlisäverotuksen liikevaihtoraja 35 000 euroon. Raja olisi tällöin sama kuin ulkomaisten verkkokauppojen arvonlisäverottoman myynnin raja.

Samalla EU:n arvonlisäveroalueen ulkopuolelta myytyjen tuotteiden maahantuonnista tulee jatkossa periä aina arvonlisävero. Lisäksi arvonlisäverosta vapautettujen vähäarvoisten tuotteiden arvon raja on alennettava nykyisestä 22 eurosta EU-direktiivin sallimaan minimiin.

Sääntelyn keventämistä jatkettava

Kaupan liitto pitää hyvänä hallituksen toimia sääntelyn vähentämiseksi. Sääntelyä purkua tulee kuitenkin jatkaa edelleen reippaasti. Hallituksen on esimerkiksi varmistettava alkoholilakiesityksen läpimeno ja voimaantulo mahdollisimman nopeasti ja avattava apteekkialaa kilpailulle

Lisäksi palveluiden sähkövero on alennettava teollisuuden tasolle.

Työmarkkinoita uudistettava

Työllisyyden parantamiseksi hallituksen tulee tehdä lakiuudistuksia, joilla työllistämistä helpotetaan. Yksi keino tähän on selkiyttää nykylainsäädännössä olevaa lisätyön tarjoamisvelvoitetta.

On löydettävä selkeämpi tasapaino osa-aikaisten työntekijöiden lisätyöoikeuksien ja uusien työntekijöiden palkkaamisen välillä. Nykyinen tulkinnanvarainen lisätyön tarjoamisvelvollisuus osa-aikaisille jarruttaa työllistämistä. Lisäksi riitojen pelko heikentää yritysten rekrytointihalukkuutta.

Työllisyysasteen kasvattamiseksi lisätyöntarjoamisvelvollisuutta koskevaan säännökseen on lisättävä mahdollisuus työllistää erityisryhmiin kuuluva henkilö, esimerkiksi pitkäaikaistyötön, oppisopimusopiskelija, syrjäytymisvaarassa oleva nuori tai kotouttamisvaiheen maahanmuuttaja. Myös nuorten työllistämistä on helpotettava esimerkiksi luomalla nykyisiä järjestelmiä kevyempi koulutustyösuhde.

Lisätiedot:

Juhani Pekkala, toimitusjohtaja, Kaupan liitto, p. 0400 419 560, juhani.pekkala(at)kauppa.fi

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi