Alivaltiosihteeri Martti Hetemäen verotyöryhmän lähtökohta on ollut säilyttää verotuksen kokonaistaso ja siten julkisen sektorin koko muuttumattomana. Kaupan liiton mielestä hitaan talouskasvun, kasvavan julkisen velkaantumisen ja ikääntyvän väestön Suomessa pelkkä verorakenteen muuttaminen ei ole riittävää. Suomen talouskasvua ei pystytä vauhdittamaan pelkillä rakenteellisilla uudistuksilla, vaan verotuksen kokonaistasoa on käsiteltävä.

- Työryhmä hyväksyy verotuksen tason sellaisenaan, vaikka myöntääkin, että kaikki verotus syö talouskasvua ja työllisyyttä. Työryhmältä on puuttunut uskallus tarttua olennaiseen, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala arvostelee.

Verotyöryhmä ei ole myöskään analysoinut ehdottamiensa veromuutosten vaikutuksia elinkeinoelämän eri toimialoille. Kun verotyöryhmän toimeksiannossa edellytetään verotuksen pohtimista myös korkean työllisyysasteen ja yrittäjyyden sekä eri toimintojen kestävän verorasituksen kannalta, yrityssektorin toimialatarkastelua ei voi jättää tekemättä.

Työryhmä esittää muun muassa kiinteistöveron, valmisteverojen, energiaverojen, arvonlisäverotuksen ja pääomatulojen verotuksen kiristämistä, mutta ei analysoi, miten ne vaikuttavat eri toimialoihin. Ehdotettu yhteisöverotuksen keventäminen ei todennäköisesti riitä kompensoimaan kiristyksiä yrittäjävetoisilla ja työllistävillä palvelualoilla, joilla kustannusrasitteena ovat myös jatkuvasti kasvavat työnantajamaksut.

- Miten veromuutoksia voidaan tarkastella työllisyyden kannalta, jos ei tutkita niiden vaikutuksia eri toimialoille, joilla on erilaiset kustannus- ja kannattavuusrakenteet ja erilainen työllistämispotentiaali, Juhani Pekkala kysyy.

Tulevien veropoliittisten linjausten kannalta verotyöryhmän kaksi merkittävää ehdotusta ovat yhteisöverokannan alentaminen 22 prosenttiin ja työn verotuksen keventäminen. Kaupan liiton mielestä ehdotukset ovat oikeita.

Hetemäen verotyöryhmän erityisiksi tehtäviksi asetettiin 18.9.2008 pohtia muun muassa verotuksen rakennemuutoksia suotuisan tuottavuuskasvun, korkean työllisyysasteen ja yrittäjyyden kannalta sekä eri toimintojen toivottavaa ja kestävää verorasitusta kestävän julkisen talouden puitteissa. Kaupan liiton mielestä verotyöryhmä ei ole täyttänyt kokonaan tehtäväänsä.

Lisätiedot

toimitusjohtaja Juhani Pekkala, Kaupan liitto, p. 0400 419560, juhani.pekkala@kauppa.fi

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa.