Suomen Kaupan Liitto laskee arviotaan joulukaupasta; tänä vuonna joulukaupassa päädyttäneen edellisvuoden tasolle. Marraskuun lopussa Kaupan Liitto arvioi joulukaupan kasvun kahden kolmen prosentin välille. Nyt tehty tarkennus johtuu hidastuneesta kaupankäynnistä erityisesti käyttötavarakaupassa, mikä sisältää muut tuoteryhmät lukuun ottamatta päivittäistavaroita ja pukeutumista.

Kaupan hidastumisen taustalla on kuluttajien selvästi näkyvä varovaisuus, mikä on seurausta lähes päivittäisistä kielteisistä talousuutisista, vaikka valtaosalla kuluttajista on käytettävissä rahaa edellisvuotta enemmän.

Suomen Kaupan Liitto on seurannut tänä vuonna joulukauppaa viikottain ja kerää tietoja kaupan kehittymisestä aina loppiaiseen asti.

Lisätiedot: asiamies Matti Räisänen, p. 0503571959, matti.raisanen@suomenkauppa.fi

Suomen Kaupan Liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa. Kauppa työllistää runsaat 280 000 palkansaajaa Suomessa; sen osuus työllisistä on 13 %. Suomen Kaupan Liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa.