Suomalaisten kulutus Virossa nousi viime vuonna jälleen uuteen ennätykseen. Viron hintataso houkuttelee varsinkin lapsiperheitä ja usein Virossa matkustavia. Kaikki kulutus ei kuitenkaan viime vuonna kasvanut, sillä joidenkin tuoteryhmien kohdalla nähtiin merkittävää pienenemistä.

Suomalaisten kulutus Virossa kasvoi viime vuonna ennätykselliseen 501 miljoonaan euroon. Kasvua edellisestä vuodesta kertyi yli 8 prosenttia, mikä on hieman hitaammin kuin kahtena edellisenä vuonna, mutta selvästi 2000-luvun keskiarvoa nopeammin.

Kaupan liiton kyselyn* mukaan Viron edullisempi hintataso on entistä merkittävämpi syy suomalaisille matkustaa etelänaapuriin. Jo puolet viimeisen vuoden aikana Virossa käyneistä suomalaisista kertoo syyksi Viron alhaisemman hintatason, kun vielä kolme vuotta sitten näin kertoi 37 prosenttia. Hintojen merkitys varsinkin lapsiperheille on suurempi kuin muille, mutta kaikkein hintatietoisimpia ovat usein Virossa matkustavat.

”Hintojen merkitys matkustussyynä on kolmessa vuodessa kasvanut dramaattisesti usein Virossa matkustavien keskuudessa. He myös kertovat hintojen merkityksen edelleen kasvavan. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten kulutusverotuksen kiristyminen Suomessa näkyy lähitulevaisuudessa näiden hintatietoisimpien kuluttajien käyttäytymisessä”, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja pohtii.

Hintatietoisimmat matkustajat hankkivat Virosta satunnaisesti matkaavia enemmän varsinkin alkoholia, elintarvikkeita ja lääkkeitä. Lääkkeiden maahantuonnissa on kuitenkin tapahtunut suurin pudotus edellisvuodesta. Toinen suuri putoaja on ollut jalkineet. Makeisissa kehitys taas on ollut toisensuuntainen.

”Makeisveron vaikutukset alkavat ilmeisesti näkyä usein Virossa matkaavien ostoksissa. Tämä oli jopa yllättävä havainto tämän vuoden kyselyssä”, Jaana Kurjenoja kertoo.

Lapsiperheet tuovat alkoholinsa autolla aiempaa useammin

Yli 80 prosenttia Viron matkaajista tuo maahan alkoholia. Alkoholin maahantuontitavat ovat pysyneet hyvin vakaina, paitsi lapsiperheellisillä. Yleensä suomalaiset kantavat tai kuljettavat alkoholinsa itse kärryillä Suomeen. Lähes neljäsosa matkustajista hakee juomansa autolla.

Aikaisemmin lapsiperheellisten tavat tuoda alkoholia maahan ovat olleet samanlaisia kuin muillakin. Viimeisen vuoden aikana lapsiperheelliset ovat kuitenkin aiempaa selvästi useammin ryhtyneet tuomaan alkoholia autolla Suomeen. Nyt jo 37 prosenttia lapsiperheellisistä matkustajista käyttää autoa alkoholin maahantuonnissa.

Kyselyn mukaan Viron matkojen huippu on ehkä jo saavutettu. Matkustusaikomukset ovat edelleen suuret, mutta suurin into näyttää taittuneen.

”Kulutusverotuksen kiristäminen edelleen voi kuitenkin lisätä matkustusaikomuksia ja kulutusta Virossa, varsinkin kun juuri tehdyn arvonlisäveron kiristyksen lisäksi kiristetään suosikkituliaisten, alkoholin, makeisten ja tupakan, verotusta”, Kurjenoja arvelee.

* Kuluttajakyselyn teki Innolink Research Oy maaliskuun 2013 aikana, ja siihen vastasi 2 000 vähintään 18-vuotiasta kuluttajaa. Kysely kohdistettiin Varsinais-Suomen, Kanta- ja Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Uudenmaan ja Kymenlaakson aikuisväestöön. Alueella asuu noin 60 prosenttia Manner-Suomen aikuisväestöstä.

Liite:

Lisätiedot:
pääekonomisti Jaana Kurjenoja, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi, p. (09) 1728 5134

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi