Valtiovarainministeriön budjettiesityksen tavoitteena on saada talous kasvuun. Taloustilanne on kuitenkin niin vaikea, että ehdotetuilla toimenpiteillä kotimarkkinat eivät piristy eivätkä keinot riitä ostovoiman todelliseksi lisäämiseksi.

 Kun energia- ja ajoneuvoveroja kiristetään suunniteltua enemmän, lopulta ostovoimaa supistetaan ja yksityistä kulutusta kiristetään entisestään. Ostovoiman leikkaamisen lisäksi kiristykset kasvattavat myös suoraan kaupan kustannuksia, sillä kauppa maksaa jo nyt korkeinta mahdollista sähköveroa.

Työllisyyttä kohentavat toimet näyttävät perustuvan pelkästään julkisiin investointeihin ja hallintoon. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa ei ratkaista TE-hallintoa paisuttamalla.

Valtiovarainministeriö näyttää myös toistavan tuttua kaavaa: se ei anna markkinoiden valita menestyjiä, vaan päättää virkavalmistelun pohjalta, mitkä ovat tulevaisuuden aloja. Lisärahoitus Teollisuussijoitus Oy:lle, Tekesille, Finnprolle ja Team Finlandille osoittaa, että kauppaa, palveluita ja muita kotimarkkinayrityksiä ei pidetä kasvualoina.

Lisätiedot:
Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala, (09) 1728 5111, 0400 419 560, juhani.pekkala(a)kauppa.fi

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi