Kaupan liiton hallituksen puheenjohtaja Taavi Heikkilä vetoaa Palvelualojen ammattiliitto PAMiin ja Sipilän hallitukseen yhteiskuntasopimuksen synnyttämiseksi.

”Kansalaisten ostovoima on saatava nousuun. Kattavan yhteiskuntasopimuksen syntyminen takaa parhaiten talouskasvun Suomelle”, hän toteaa. Kasvuun ei kuitenkaan päästä ilman veronalennuksia.

Kaupan alan yrityksillä on menossa vahva investointitahti Suomessa. Esimerkiksi S-ryhmä ja Kesko investoivat tänä vuonna yli miljardin kotimarkkinoille. Myös monilla muilla kaupan alan yhtiöllä on menossa suuria investointeja. Lisäksi merkittäviä investointeja on odottamassa lopullista päätöstä, joka tehdään sen jälkeen, kun nähdään, mihin suuntaan Suomen talous kehittyy.

”Kattava yhteiskuntasopimus tukisi suunniteltuja investointeja ja ylläpitäisi työllisyyttä”, Kaupan liiton hallituksen puheenjohtaja Taavi Heikkilä sanoo.

”Yhteiskuntasopimus ei yksin riitä, vaan tueksi tarvitaan veronalennuksia. Muuten kotimarkkinoille on luvassa kylmää kyytiä. Veronalennukset tukevat ostovoiman kehitystä ja lisäävät erityisesti pienituloisten kulutusmahdollisuuksia”, puheenjohtaja painottaa.

Hallituksen suunnitteleman yhteiskuntasopimuksen ja veropaketin toteutuminen on oleellisen tärkeää, sillä sen positiiviset vaikutukset ovat merkittävät sekä talouskasvulle, viennille että yksityiselle kulutukselle.

”Kauppa on koneissa, laitteissa ja kuljetusvälineissä Suomen suurin investoija. Suomella ei ole varaa siihen, että kauppa alkaisi leikata investointejaan siksi, että kotimainen kysyntää laskee”, Taavi Heikkilä tiivistää.

Yksikkötyökustannusten taso on tärkeä kaupalle siksi, että kauppa toimii avoimessa kansainvälisessä kilpailussa. Suomella ei ole varaa menettää kaupan työpaikkoja ulkomaille.

Lisätietoja:

Taavi Heikkilä, Kaupan liiton hallituksen puheenjohtaja, p. 010 768 0200

Juhani Pekkala, Kaupan liiton toimitusjohtaja, p. 0400 419 560

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi