Runsas 60 prosenttia vähittäiskaupoista on kokeillut nykyisen aukiololain mahdollistamia uusia aukioloaikoja. Niistä 9 prosenttia on palannut takaisin vanhoihin aikoihin. Tulokset selviävät Kaupan liiton marras-joulukuun 2010 aikana tekemästä kyselystä vähittäiskaupan paneelille.*

Joulukuussa 2009 astui voimaan uusi liikeaikalaki, joka salli vähittäiskaupoille mahdollisuuden sunnuntaiaukioloon ympäri vuoden. Yli 400 neliön myymälät saavat olla nykyään auki sunnuntaisin kello 12–18 välisenä aikana ja enintään 400 neliön päivittäistavaramyymälät ympäri vuorokauden juhlapyhiä lukuun ottamatta.

Aukioloaikojen muutokset ovat painottuneet suurempiin yrityksiin. Yli 20 prosenttia aukioloaikojaan muuttaneista yrityksistä on vähintään sadan työntekijän kauppoja. Aukiolot ennallaan pitäneistä sen sijaan lähes 70 prosenttia on alle 20 hengen kauppoja.

Vastaajista puolet on tyytyväisiä uuteen lakiin tai heillä ei ole asiasta mielipidettä, toinen puoli on tyytymätön. Kuitenkin aukioloaikoja muuttaneista suurempi osa on tyytyväisiä (38 %) kuin muuttamatta jättäneistä (20 %). Vähintään 100 hengen yrityksissä tyytyväisyys lakiin on selvästi suurempaa kuin pienemmissä kaupoissa.

Erikoiskaupoista 44 prosenttia on tyytyväisiä lakiin. Tyytymättömiä on 56 prosenttia. Pääosin tyytymättömyys johtuu ongelmista kauppakeskusten kanssa.

Aukioloaikoja muuttaneista yrityksistä noin viidennes kokee kannattavuutensa parantuneen väljentyneiden aukioloaikojen ansiosta. Yrityksistä 47 prosenttia taas kokee kannattavuuden pysyneen ennallaan, ja 34 prosentin mielestä muutos on vähentänyt kannattavuutta.

Tärkeimmät syyt siihen, miksi aukioloaikoja on muutettu, vaikkei niitä ole koettu kannattaviksi, ovat pyrkimys vastata muiden kilpailuun (60 %), parempi asiakaspalvelu (35 %) ja liikepaikan vuokraehdot (19 %).

”Jos päätös aukioloaikojen muutoksesta on tehty yrityksen lähtökohdista, lakiin ollaan myös tyytyväisiä. Tyytymättömyyttä tuo sen sijaan ymmärrettävästi kokemus kiristyneestä kilpailuista ja mahdollinen lisätuntien heikko kannattavuus erityisesti pienissä yrityksissä”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala arvioi.

Kaupoilla ei ole ollut merkittäviä vaikeuksia työntekijöiden saamisessa sunnuntaivuoroihin, sillä yli 80 prosenttia vastaajista ilmoittaa, ettei henkilökunnan saaminen sunnuntaityöhön ole ollut ongelma.

* Kaupan liiton vähittäiskaupan paneelissa on mukana 182 yritystä. Vähittäiskauppa edustaa yli kolmasosaa liiton jäsenyritysten työllisyydestä.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Juhani Pekkala, Kaupan liitto, p. 0400419560, juhani.pekkala@kauppa.fi

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa.