Valtakunnansovittelijan johdolla käytyjen neuvotteluiden tuloksena Kaupan liitto ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ovat päässeet yhteisymmärrykseen liittojen välisestä yhteistyön ja yrityskohtaisen vuoropuhelun edistämisestä. Yhteistyön tavoitteena on muun muassa alan houkuttelevuuden lisääminen ja asiantuntijatyön luonteen tulevaisuuden ennakointi.

YTN tulee yhteistyökumppaniksi Kaupan liiton tulevaisuushankkeeseen. Osapuolet antavat nyt työskentelyrauhan paikalliselle keskustelulle.

”Vaikka työehtosopimusta ei solmittu, Kaupan liitto kannustaa jäsenyrityksiään käymään vuoropuhelua ylempien toimihenkilöiden kanssa ja ratkaisemaan paikallisesti mahdollisesti esille tulevat ongelmat”, sanoo työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala Kaupan liitosta.

”Osapuolet haluavat kiinnittää yritysten huomiota esimerkiksi johtamisen ja työssä jaksamisen pitkäjänteiseen kehittämiseen”, Lavikkala jatkaa.

”Yhteisenä tahtotilana on kehittää yhdessä kaupan alan asiantuntijoiden työtä sekä työhyvinvointia”, YTN:n kaupan projektin vetäjä Ville-Veikko Rantamaula sanoo.

”Paikallinen yhteistyö voi johtaa esimerkiksi käytäntöjen muutoksiin, kehittämisprojekteihin tai paikalliseen sopimiseen”, arvioi Rantamaula.

”On tärkeää, että kaupan alan ylemmät toimihenkilöt käyvät yhdessä yritysten kanssa vuoropuhelua esimerkiksi työaikaan ja henkilöstöedustusjärjestelmään liittyvistä asioista. Samalla rakennamme luottamusta kaikilla tasoilla, myös Kaupan liiton tulevaisuusohjelman puitteissa”, YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi sanoo.

Lisätiedot: 
Anna Lavikkala, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja, anna.lavikkala(at)kauppa.fi, p. 0400 406 088

Ville-Veikko Rantamaula, YTN, kaupan projektin vetäjä, ville-veikko.rantamaula(at)tral.fi, p. 040 832 6682

Heikki Kauppi, YTN, puheenjohtaja, heikki.kauppi(at)ytn.fi, p. 040 504 1585

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN vastaa Akavan jäsenkentässä ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. YTN:n tärkeimpänä tavoitteena on ylempien toimihenkilöiden ansiotason ja työehtojen parantaminen mm. vahvistamalla teollisuuden ja palvelualojen sopimustoimintaa.