Kaupan liiton syksyn koulutuskalenteriin on tuotu uusi, ajankohtainen koulutus arvonlisäveromuutoksista kaupassa. Brunssiseminaarissa käsitellään lokakuun alussa 2009 ja heinäkuussa 2010 voimaan tulevien alv-muutosten sisältöjä sekä niiden vaikutuksia kaupan toimintaympäristöön.

"Kaupan liiton jäsenpalvelussa olemme todenneet, että tarve alv-koulutukselle on olemassa. Muutostilanteessa koulutus on aina tarpeen", kertoo asiantuntija Maritta Antola Kaupan liitosta. "Koulutus on liittomme järjestämänä aivan uusi."

Tilaisuudessa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n veroasiantuntija Mika Jokinen käy läpi myös uuden verotilijärjestelmän, jonka jälkeen kaupan on helppo siirtyä uuteen alv-käytäntöön.

Lisäksi tilaisuudessa Kaupan liiton asiantuntijat Riikka Lindholm ja Maritta Antola kertovat ajankohtaisista kysymyksistä kuten lomauttamista, työsuhteiden päättämistä sekä työnantajaa sitovasta takaisinottovelvollisuudesta.

Arvonlisävero-brunssiseminaari järjestetään Helsingissä Ravintola Bankissa 28. syyskuuta 2009. Lisätiedot ja ilmoittautuminen (Kaupan liiton jäsenille)