Eduskunta hyväksyi maanantaina alkoholiverojen uudet korotukset. Lakiesityksessä esitettiin alkoholiveron nostamista kymmenellä prosentilla. Kuluttajahinnat nousevat keskimäärin 4,5 prosenttia. Korotusten on määrä tulla voimaan lokakuun alussa.

Väkevien juomien hinnat kallistuvat noin seitsemän prosenttia, keskioluiden noin 3,5 prosenttia ja viinien hinnat runsaat kolme prosenttia.

Alkoholiverotusta alennettiin keskimäärin 33 prosentilla maaliskuussa 2004 matkustajatuonnin kasvun hillitsemiseksi. Veronalennuksella haluttiin silloin ohjata alkoholin kulutuksen kasvu matkustajatuonnin sijasta Suomessa verotettuihin tuotteisiin. Veronalennuksen jälkeen alkoholiveroihin tehtiin muutoksia seuraavan kerran vuoden 2008 alussa. Tuolloin katsottiin, että alkoholiolot olivat tasaantuneet vuoden 2004 muutosten jälkeen riittävästi, jotta alkoholiveroja voitiin korottaa maltillisesti.

Alkoholiveroa korotettiin uudelleen vuoden 2009 alussa. Korotuksen perusteluissa painottui tarve lisätä valtion verotuloja. Lakiesityksessä sanotaan, että vuosien 2008 ja 2009 alussa toteutettujen alkoholiveron korotusten voidaan sanoa edustavan alkoholiverotuksen pitkäjänteisen kehittämisen toista vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa alkoholiverotuksen taso sopeutettiin EU:n sisäisen matkustajatuonnin rajoittamattomuuteen. Toinen vaihe eli verotuksen maltillinen korottaminen voitiin aloittaa välittömästi sen jälkeen, kun alkoholiolot olivat tasaantuneet riittävästi, lakiehdotuksessa sanotaan.

Esitetyn alkoholiveron korotuksen tavoitteena on ensisijaisesti kerätä valtiolle lisää verotuloja. Hallituksen verolinjauksen mukaan verotuksen painopistettä siirretään työn verotuksesta kulutuksen verotukseen.