Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on selvittänyt alkoholijuomien rajat ylittävän etämyynnin eli erityisesti verkkokaupan säännösten selkiyttämistä.

Uuteen alkoholilakiin ehdotetaan säännöksiä alkoholijuomien etämyynnin rajoittamisesta ja etämyyntiin liittyvien käsitteiden määritelmistä. Työryhmän mukaan tavoitteena on, että rajat ylittävän alkoholikaupan valmisteverot saataisiin nykyistä paremmin maksettua Suomeen.

STM:n julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan, että Verohallinnon ja Tullin selvitysten mukaan EU:n alueella on toiminut yli 200 alkoholin etämyyjää yli 20 jäsenmaassa. Noin 99 prosenttia alkoholijuomien etämyynnistä on ollut sellaista, jossa myyjä on järjestänyt alkoholijuomien kuljetuksen Suomeen, mutta vain pieni osa alkoholijuomien etämyyjistä huolehtii asianmukaisesti verojen maksusta ja muista velvoitteistaan Suomeen.

Etämyyntiä halutaan rajoittaa

Työryhmän mukaan suomalaisen alkoholitoimialan näkökulmasta on tärkeää, että kilpailu on tasapuolista. Lain pitäisi turvata toimintaympäristö, jossa Suomen rajojen ulkopuolisilta toimijoilta odotetaan vastaavia pelisääntöjä kuin kotimaisilta toimijoilta silloin, kun myynti tapahtuu Suomeen ja suomalaisille kuluttajille.

Etämyynnissä myyjä maksaa kaikki alkoholijuomien verot, kuten alkoholiveron, valmisteveron, juomapakkausveron ja arvonlisäveron, ja hoitaa tuotteiden kuljetuksen. Etäostossa puolestaan vastuu veroista ja kuljetuksesta ovat ostajalla.

Työryhmä esittää, että etämyyntiä rajoitettaisiin tietyiltä osin nykyistä selvemmin. Etäostolle puolestaan luotaisiin pelisäännöt ja mekanismeja, joilla etäostaminen on jatkossakin käytännössä mahdollista. Työryhmän mukaan näin pyrittäisiin varmistamaan, että kuluttaja voi edelleen ostaa ulkomailta esimerkiksi verkosta alkoholijuomia, mutta myös nykyistä suurempi verokertymä päätyisi lainmukaisesti Suomeen. Työryhmä arvioi, että nyt verotuloja menetetään arvioiden mukaan vuosittain noin kymmenen miljoonaa euroa.

Alkoholia enintään 5,5 % sisältävien juomien verkkokauppa sallittaisiin

Työryhmän esityksen mukaan alkoholin verkkokauppa olisi mahdollista niin kotimaisille kuin ulkomaisille toimijoille, kunhan alkoholin enimmäispitoisuus olisi korkeintaan 5,5%. Tällaisten alkoholijuomien jakelu tapahtuisi vähittäismyyntipaikoista.

Yli 5,5 tilavuusprosenttisten alkoholijuomien etämyynti Suomeen olisi edelleen kielletty, mutta tuotteita olisi mahdollista etäostaa. Suomalaiset ostajat – myös yksityishenkilöt – voisivat ostaa ulkomailta sellaisia alkoholijuomia, joiden alkoholipitoisuus ylittää 5,5 % Ehtona olisi se, että vastuu niin verojen maksamisesta kuin kuljetuksen järjestämisestä olisi ostajalla.

Kuva: Tomasz Żołnierek, 123rf