Uusia henkilöautoja rekisteröitiin maaliskuussa hieman viimevuotista vähemmän. Koko alkuvuoden aikana ensirekisteröintien määrä on kuitenkin samoissa lukemissa kuin vuosi sitten. Sen sijaan pakettiautojen kysyntä jatkaa yhä kasvuaan.

Maaliskuussa ensirekisteröitiin runsaat 11 200 henkilöautoa, kertoo Autoalan Tiedotuskeskus. Se on lähes 4 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten maaliskuussa. Tammi-maaliskuun aikana uusia henkilöautoja rekisteröitiin jokseenkin saman verran kuin vastaavana aikana vuonna 2016.

Pakettiautojen kysyntä jatkaa edelleen kovaa kasvuaan. Maaliskuussa niitä rekisteröitiin yli 1 500 kappaletta. Se on lähes 40 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Koko alkuvuonna pakettiautoja on ensirekisteröity noin 30 prosenttia viimevuotista enemmän.

Kuorma-autojen kysyntä kasvaa

Myös kuorma-autoja ensirekisteröitiin maaliskuussa reilusti enemmän kuin vuosi sitten, 311 kappaletta. Rekisteröintimäärä nousi yli viidenneksen. Kaikkein eniten on kasvanut yli 16-tonnisten kuorma-autojen kysyntä. Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kuorma-autoja on ensirekisteröity 16 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Maaliskuussa rekisteröitiin 29 uutta linja-autoa. Koko alkuvuonna niitä on rekisteröity runsaat sata. Se on lähes 30 prosenttia viimevuotista enemmän.

Autokauppa käy vilkkaammin muissa Pohjoismaissa

Ensirekisteröintien määrien noususta huolimatta Suomi on jäänyt jälkeen muista Pohjoismaista. Suomessa, kuten muissakin Pohjoismaissa, uusien autojen rekisteröintimäärät kääntyivät selvästi kasvuun heti 2008–2009 matalasuhdanteen jälkeen. Suomessa uusien autojen kauppa kääntyi kuitenkin uudelleen laskuun 2012–2013, kun talous supistui ja autovero kiristyi.

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan ensirekisteröintien määrä asukasta kohti suhteutettuna on Suomessa selvästi alempi kuin muissa Pohjoismaissa. Tanskassa ja Ruotsissa ensirekisteröitiin vuonna 2016 lähes 40 uutta henkilöautoa tuhatta asukasta kohti, Norjassa noin 30. Suomessa luku oli noin 22.

Liikennekäytössä olevat henkilöautot olivat 2016 Suomessa keskimäärin 11,8-vuotiaita. Tanskassa ne ovat vajaat 9-vuotiaita, Ruotsissa 10-vuotiaita ja Norjassa 10,6-vuotiaita.