Kaupan liiton mielestä suomalainen lääkejakelujärjestelmä vaatii kipeästi uudistamista. Järjestelmä on nykyisellään joustamaton, ja siitä aiheutuu veronmaksajille merkittäviä kustannuksia vuositasolla. Kaikissa uudistuksissa pitää kuitenkin varmistaa laadukas lääkeneuvonta, lääkitysturvallisuus sekä maanlaajuinen lääkejakelu.

Suomessa apteekkitoiminnan harjoittamiseen kohdistuva sääntely poikkeaa muusta terveydenhuollosta. Esimerkiksi alalle pääsyä rajoitetaan tiukasti, ja uusien apteekkien perustaminen on hidasta.

”Perusteita muusta terveydenhuollosta poikkeavalle sääntelylle ja kilpailun rajoittamiselle ei nykypäivän voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä enää kuitenkaan ole”, sanoo Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi.

”Uudistukset pitää tehdä asiakkaan ja yhteiskunnan tarpeista nousten. Suomi voisi ottaa tässä mallia esimerkiksi muista Pohjoismaista”, Kiviniemi lisää.

Hintakilpailu asiakkaan edun mukaista

Niin kutsuttu lääketaksa määrittelee apteekille sen lääkkeen myymisestä saaman palkkion. Tällä hetkellä lääketaksa suosii kalliimpien lääkkeiden myyntiä, eikä apteekeilla ole aitoa kannustetta suosia halvempia valmisteita.

 ”Lääketaksan pitäisi edistää rationaalista lääkkeiden käyttöä ja tukea apteekkipalveluiden kehittämistä eikä kannustaa apteekkia kalliimpien lääkkeiden myyntiin”, Kiviniemi linjaa.

Lääkeneuvonnan tarve lisääntyy

Tulevaisuudessa asiakkaiden farmaseuttisen neuvonnan tarve kasvaa ja moniammatillisen yhteistyön merkitys korostuu.

”Reseptivapaiden itsehoitolääkkeiden myynti apteekkien ulkopuolella pitäisi vapauttaa turvallisen ja rajatun valikoiman puitteissa. Itsehoitolääkkeiden myynnin salliminen päivittäistavarakaupoissa parantaisi niiden saatavuutta, asiakkaiden saamaa palvelua ja alentaisi lääkkeiden hintoja”, Kiviniemi sanoo.

”Asiakkaiden tarvitsema farmaseuttinen neuvonta on luonnollisesti turvattava uudistuksen yhteydessä”, hän lisää.

Turvallisuudesta ei tingitä

Oikein kohdennettu sääntely ja rahoitusmalli mahdollistavat apteekkitoiminnan ja -palveluiden kehittämisen tulevaisuudessa asiakaslähtöisesti. ”Suomessa on oltava valmiudet vastata eurooppalaiseen lääkkeiden verkkokauppaan, asiakkaiden muuttuviin palvelutarpeisiin ja digitalisaation mukanaan tuomiin muutoksiin”, Kiviniemi sanoo.

”Lääkejakelujärjestelmämme perustuu tällä hetkellä liiaksi kivijalka-apteekkiin, johon asiakas tulee palvelua saadakseen. Itse asiassa palvelun pitäisi mennä asiakkaan luokse”, hän täsmentää.

Uudistukset mahdollistaisivat alan kilpailun sekä välttämättömät investoinnit toiminnan kehittämiseen ja digitalisoimiseen. Samalla toiminnan läpinäkyvyys paranisi.

”Uuden sääntelyn ja päivitettyjen toimintatapojen tavoitteena on taata lääkitysturvallisuus, lääkkeiden saatavuus, kustannustehokkuus sekä alueellinen kattavuus kaikissa tilanteissa”, Kiviniemi summaa.  

Kuva: 123RF