Jos hallitus yrittää paikata valtion kassan vajausta korottamalla arvonlisäveroa, siitä aiheutuu kaupoille merkittävät kustannukset. Kaupan ja palveluiden kustannustaakkaa ei pidä missään tapauksessa nyt nostaa.

Sen lisäksi että arvonlisäveron korotukset heikentävät suomalaisten entuudestaan heikkoa ostovoimaa, ne aiheuttavat yrityksille huomattavia kustannuksia. Kaupan liiton keräämien laskelmien mukaan arvonlisäveron muutoksista aiheutuu kaupoille miljoonien eurojen kustannukset.

Esimerkiksi pienehkölle, muutaman liikkeen erikoiskaupan ketjulle koituu pelkästään toiminnanohjausjärjestelmän muutoksista jopa 100 000 euron kustannukset. Hintalappujen uusimisesta kustannuksia tulee jo kymmeniä tuhansia euroja. Näiden lisäksi muutostyöt yrityksen verkkokaupan järjestelmiin, niiden integrointi kivijalkaan ja varaston hallintaan sekä testaukset kasvattavat muutoksen kustannuksia vielä noin 100 000 eurolla.

Näin ollen pelkästään poliittisen päätöksen seurauksena tuleva hallinnollinen rasite on pienehkölle erikoiskaupan yritykselle 175 000–225 000 euroa. Tämä kaikki on pois esimerkiksi liiketoiminnan kehittämisestä ja rasittaa esimerkiksi mahdollisuuksia kilpailla ulkomaisen verkkokaupan kanssa.

Esimerkiksi vuonna 2009 toteutettu ruoan arvonlisäveromuutos toi eräälle toimijalle yli 2,2 miljoonan euron kustannukset.

On myös mahdollista, että yritykset arvioivat arvonlisäveron muutoksista aiheutuvat kustannukset liian suuriksi eivätkä siirrä korotusta heti hintoihin. Näin tapahtui esimerkiksi vuoden 2013 alv-korotuksen yhteydessä, jolloin osa yrityksistä ei heti korottanut kuluttajahintoja, vaikka tilittivätkin verottajalle arvonlisäverot korotetuilla kannoilla.

”Jos kauppa ei siirrä veronkorotusta suoraan hintoihin, se pyrkii karsimaan muita kustannuksia, esimerkiksi hankinta- tai työvoimakustannuksia, säilyttääkseen katteensa”, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja sanoo.

Hän muistuttaa, että tänä päivänä veromuutokset tuottaisivat vielä huomattavasti suuremmat kustannukset, koska yritysten eri toiminnot ja ketjut on integroitu toisiinsa aikaisempaa suuremmiksi ja monimutkaisemmiksi kokonaisuuksiksi.

Kaupan liitto vaatii hallitukselta pitkäjänteisiä veroratkaisuja.

”Kaupan ja  palvelujen kustannustaakkaa ei pidä missään tapauksessa nostaa. Sen sijaan nyt tarvitaan toimia kaupan ja palvelualojen elinvoimaisuuden varmistamiseksi”, Kurjenoja tiivistää.