Lääkejakelun uudistamisesta tehdään Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta asiantuntijaselvitys, joka käynnistyy marraskuussa 2017.

Hanketta johtaa Kelan entinen pääjohtaja, entinen ministeri Liisa Hyssälä, ja työryhmään kuuluu myös muita arvostettuja lääkealan asiantuntijoita. Selvitystyön aikana työryhmä kuulee alan toimijoita ja muita keskeisiä sidosryhmiä.   

Työryhmän tavoitteena on selvittää, miten lääkejakelun uudistus olisi yhteiskunnan kokonaisedun kannalta järkevintä toteuttaa. Selvitystyön keskiössä on lääkkeitä tarvitsevien kuluttajien ja terveyspalveluiden asiakkaiden asema. Muita näkökulmia ovat lääkehuollon tehokkuus ja palvelun toimivuus sekä lääkitysturvallisuuden ja lääkkeiden saatavuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa, kerrotaan PTY:n tiedotteessa.

”Tarkoituksena on tarkastella apteekkitoiminnan tehtäviä ja merkitystä lääkehuollossa sekä roolia uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä ottaen huomioon kansainväliset esimerkit. Tämä selvitys on tarpeen, jotta tunnistamme tulevaisuuden apteekkitoiminnan roolin ja luonteen digitalisoituvassa terveydenhuollossa ja kaupassa”, selvityshanketta johtava Liisa Hyssälä painottaa.

”Lääkejakelua on jo vuosia sitten uudistettu merkittävästi muissa Pohjoismaissa. Tarkoituksenamme on tuoda tämän lääkealan ammattilaisten tekemän selvityksen kautta laadukasta tietoa ja näkemystä julkisen keskustelun ja päätöksenteon tueksi”, toteaa Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto.

Selvityksen on määrä valmistua touko-kesäkuussa 2018.