Autoala ja Kuluttajavirasto ovat laatineet yhteistyössä linjauksen siitä, miten ympäristöväittämiä voi käyttää uusien autojen markkinoinnissa. Tavoitteena on, että asiakas saa mainoksista totuudenmukaisen kokonaiskuvan ympäristön hyväksi tehdyistä muutoksista ja niiden vaikutuksista.

Tänään allekirjoitetussa linjauksessa Kuluttajavirasto, Autotuojat ja Autoalan Keskusliitto ovat sopineet ne periaatteet, joilla ympäristöasioihin voidaan viitata autojen markkinoinnissa. Tavoitteena on, että asiakkaille ei anneta liian suuria lupauksia ajoneuvon ympäristöominaisuuksista.

Jotta tämä toteutuisi, markkinoinnissa annettavien tietojen on oltava täsmällisiä. Autoa ei esimerkiksi voi väittää yleisesti ”vihreäksi” tai ”puhtaaksi”. Väitteiden on myös koskettava sellaisia ominaisuuksia, joilla on todella merkitystä ympäristölle, kuten esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä, valmistusta, teknisiä ratkaisuja ja kierrätystä. Jos mainoksessa halutaan kertoa, miten auto poikkeaa edukseen muista autoista, vertailua voi tehdä vain saman kokoluokan autoihin.

Kaikki markkinoinnissa esitettävät tosiasiaväitteet on pystyttävä todistamaan oikeiksi. Näytön on oltava valmiina jo siinä vaiheessa, kun markkinointi aloitetaan.

"Mikään teollisesti valmistettu tuote ei tietenkään ole ympäristöystävällinen. Jos valmistaja on kuitenkin erityisesti panostanut autojen haitallisten ympäristövaikutuksen vähentämiseen, siitä on syytä kertoa – kunhan ei liioittele tekojen vaikutuksia", sanoo johtaja Anja Peltonen Kuluttajavirastosta.

Selkeät hiilidioksidipäästömerkinnät helpottavat kuluttajan päätöksentekoa

Uusien autojen markkinoinnissa tulee aina noudattaa valtioneuvoston asetusta polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta. Autovero on määräytynyt hiilidioksidipäästöjen perusteella 1.1.2008 lähtien. Päästöjen määrä vaikuttaa siis ympäristön lisäksi myös kuluttajan maksamiin auton hankinta- ja käyttökustannuksiin.

Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat alentuneet selvästi autoverouudistuksen jälkeen. Keväällä 2010 myös vuotuinen ajoneuvovero muuttuu hiilidioksidipäästöperusteiseksi.

www.autoalantiedotuskeskus.fi