Suomen viennin arvo jäi Tullihallituksen ulkomaankauppatilaston mukaan kesäkuussa vajaaseen 3,7 miljardiin euroon eli 37 prosenttia pienemmäksi kuin vuoden 2008 kesäkuussa.

Tuonti supistui 35 prosenttia ja jäi hieman alle 3,4 miljardiin euroon. Kaikki viennin päätoimialat lääketeollisuuden tuotteita lukuun ottamatta olivat laskussa. Jyrkintä pudotus oli kulkuneuvojen ja öljytuotteiden viennissä. Tuonnissa selvimmin supistui autojen, raakaöljyn ja metallien tuonti.

Ruotsi oli kesäkuussa hieman Saksaa ja Venäjää suurempi vientimaa. Tuontimaista Saksa oli selvästi tärkein ennen Venäjää. Tammi-kesäkuussa kauppa lähes kaikkien tärkeimpien kauppakumppaneiden kanssa on vähentynyt merkittävästi. Ainoastaan vienti Portugaliin on lisääntynyt selvästi ja tuonti Ranskasta noussut hieman viimevuotista suuremmaksi, kertoo Tullihallituksen ulkomaankauppatilastot.