Euroopan maiden öljyalan järjestöjen toimittamien ja Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton toukokuun lopussa julkaisemien tietojen mukaan Suomessa on sekä Euroopan kallein että korkeimmin verotettu bensiini.

Suomen Bensiinikauppiaitten liiton puheenjohtaja Aimo Kettunen pitää tietoja polttonesteiden hinnoista huolestuttavina suomalaisten yrittäjien ja kuluttajien kannalta.

”Kauppiaiden liikkumavara hinnoittelussa on lähes kokonaan poistunut. Kuluttajiin kohdistuvaa hintakilpailua käydään lähes yksinomaan öljy-yhtiöiden hallinnassa olevilla automaateilla ja usein hintatasolla, joka alittaa kauppiaiden oman hankintahinnan”, Aimo Kettunen sanoo.

Kettusen mukaan kauppiailla on normaalissa markkinatilanteessa käytettävissään jakelupalkkio, jolla toiminnan kustannukset kyetään kattamaan ja lisäksi voidaan aika ajoin harjoittaa kampanjointia myös hinnalla. Nyt liikkumavaraa ei ole. Päinvastoin kauppiaiden polttonesteistä saama tuotto ei riitä kaikkiin jakelusta syntyviin kustannuksiin.

SBL:n mukaan Suomeen ei kohdistu nykyisessä markkinatilanteessa bensiinin tuontikilpailua. Suomessa myytävässä bensiinissä on veroa noin 66 prosenttia. Tämä on yli 6 %-yksikköä korkeampi verokanta kuin Euroopassa keskimäärin.

”Tässä tilanteessa ainakin ylimääräisistä veronkorotuksista pidättäytyminen on järkevää politiikkaa. Sen sijaan sekä kauppiaille että kuluttajille on syytä kertoa avoimemmin, mitkä kustannuserät tekevät Suomessa myydystä bensiinistä Euroopan kalleimman, Kettunen sanoo.

Lue myös: Ojakoskesta vuoden bensiinikauppias