Vuoden 2019 alusta käyttöön otettava tulorekisteri tarjoaa oivallisen keinon poistaa byrokratialoukkuja ja sen myötä lisätä työn houkuttelevuutta. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että sosiaalivakuutuslainsäädäntöön tehdään pikaisesti muutoksia.

Reaaliaikainen tulorekisteri luo pohjan epäsäännöllisten työtulojen ja sosiaalietuuksien yhteensovittamiselle tulevaisuudessa.

Tämä on erityisen odotettu uudistus kaupalle, jolle osa-aikatyöllä on suuri merkitys. ”Suomalainen kauppa on mukana yhä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa. Nettijätit haastavat suomalaista kauppaa rajusti. Kilpailussa pärjätäkseen kaupan jokaisen aukiolotunnin on oltava kannattava, ja lisäksi pitää panostaa asiakaspalveluun. Osa-aikaisten työntekijöiden avulla kaupat pystyvät mitoittamaan oikean työvoiman määrän kauppojen aukioloaikojen ja asiakasvirtojen voimakkaiden vaihteluiden mukaan”, toteaa Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala.

Osa-aikaista työtä tekevät saavat usein samanaikaisesti jotain sosiaalietuutta, esimerkiksi asumistukea. ”Epäsäännöllisten työtulojen ja sosiaaliturvan reaaliaikainen ja joustava yhteensovittaminen on olennaista työntekijöiden toimeentulolle.”

Nykyinen järjestelmä ei houkuttele työhön

Etuuden saajan näkökulmasta merkittävimmät ongelmat aiheutuvat byrokratialoukuista, joita ovat mm. takaisinperintä ja tulojen vyöryttäminen tuleville kuukausille.

Takaisinperinnän ongelma syntyy siitä, että Kela tarkastaa esimerkiksi asumistuen saamisen edellytykset vuoden välein, kun osa-aikatyössä tulot voivat vaihdella jopa viikoittain. ”Työn tekeminen ja palkan määrä todetaan vasta sen jälkeen, kun tuki on jo maksettu, ja tämä johtaa takaisinperintään.”, Lavikkala valottaa. ”Epäsäännöllisten työtulojen yhteensovittaminen sosiaaliturvan kanssa on tällä hetkellä hidasta ja kankeaa. Takaisinperinnän pelko on työntekijälle merkittävä este tarjottujen lisätyötuntien vastaanottamiselle. Kaupoissa jää suuri määrä nopeasti syntyneitä lisätyötunteja tekemättä, ja byrokratialoukut ovat yksi syy tähän.”

Kaupan liiton näkemyksen mukaan muuttuvien työtilanteiden ja epäsäännöllisten palkkatulojen takia etuuksien käsittelyn pitää olla mahdollisimman reaaliaikaista ja nopeaa. Uusi tulorekisteri tarjoaa mahdollisuuden nopeuttaa hakemusten ratkaisemista ja etuuksien maksamista. ”Nykyisten byrokratialoukkujen purkaminen edellyttää kuitenkin sitä, että tulorekisteri toimii tehokkaasti. Tämä vaatii paitsi pikaisia, myös kattavia muutoksia tämänhetkiseen sosiaalivakuutuslainsäädäntöön”, Lavikkala sanoo.

Muutosprosessi on käynnissä sosiaali- ja terveysministeriössä

Sosiaalivakuutuslainsäädäntöön tarvitaan sellaisia muutoksia, että tulorekisterin tulotiedot riittävät sosiaalietuuksia koskevien päätösten tekemiseen.  On tärkeää, että ministeriö saa prosessin nopeasti ja kattavasti maaliin. ”Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että palkan ansaintaperiaatteesta siirrytään sen maksuperiaatteeseen, jolloin etuuksia ratkaistaessa riittää tieto siitä, paljonko palkkaa on maksettu ja milloin se on maksettu”, Lavikkala toteaa.

Päiväkohtaisuudesta pitäisi puolestaan siirtyä palkanmaksukausiin. ”Tämä merkitsisi käytännössä sitä, että tuloja ei tarkastella esimerkiksi työkyvyttömyyden tai työttömyyden alkamispäivästä taaksepäin, vaan tarkastellaan lähimpiä täysiä palkanmaksujaksoja”, Lavikkala selventää.

Muutosten toteuduttua jokaisen työtunnin vastaanottaminen on tekijälleen kannattavaa ja sosiaaliturvan saajan näkökulmasta ennakoitavaa ja turvallista. ”Kaupan työllistämismahdollisuudet paranevat ja sitä kautta syntyy myös lisää verotuloja. Sosiaaliturvan ja osa-aikatyön joustava yhteensovittaminen on työn kannustavuuden ja työllisyysasteen vuoksi olennaista”, Lavikkala tiivistää.

Kuva: 123RF