Lääkejakelun sääntelyn vapauttaminen toisi lääkkeet lähelle käyttäjää myös silmäterveyspalveluita tarjoavissa optisen alan myymälöissä. Instru Optiikan lähes jokaisessa optikkoliikkeessä tarjotaan myös silmälääkärin vastaanottopalvelut.

Instru Optiikan johtavan optikon Matti Tyynilän arvion mukaan optikkoliikkeet mielletään jatkossa yhä selvemmin terveydenhuollon yksiköiksi, joihin lääkekauppa vapautuessaan toisi luontevan, asiakaslähtöisen lisän.

”Refraktioiden eli silmälasimääräysten tekeminen fyysisissä optikkoliikkeissä vähenee lähitulevaisuudessa, kun digitaaliset palvelut – kuten etäyhteyden käyttö konsultoinnissa ja automaattidiagnostiikka – yleistyvät”, Tyynilä kertoo.

”Liiketoimintaa tulee jatkuvasti uudistaa asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. Tulevaisuudessa fyysiseen myymälään tullaan yhä todennäköisemmin aidon ihmiskohtaamisen vuoksi. Näissä terveydenhuollon yksiköissä asiakkaita palvelevat optometristit ja silmälääkärit, ja niissä on kehittynyt laitekanta, joka mahdollistaa laajat terveyspalvelut. Se on keino erottua palveluntarjoajista, joilla koko toiminta pohjautuu digitaalisuuteen”, Tyynilä sanoo.

Instru Optiikka Oy:n runsaan kahdensadan myymälän verkosto kattaa Ahvenanmaata lukuun ottamatta koko Suomen. Yrityksen myymäläbrändejä ovat Instrumentarium, Nissen ja Keops. Silmälasikaupan lisäksi liikkeissä tarjotaan monipuolisesti silmäterveyspalveluita: optisen puolen palveluihin sisältyvät näöntarkastukset ja -tutkimukset, silmälasimääräykset ja silmäterveysseulonnat; silmälääkäripalvelut ovat saatavilla noin 90 prosentissa Instru Optiikan liikkeistä.

”Mahdollisuus myydä silmävaikutteiset lääkkeet asiakkaalle siellä, missä hän asioi lääkkeet määränneen terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa – myös syrjemmillä seuduilla – olisi totta kai ennen kaikkea kuluttajan arkea helpottava muutos”, sanoo Tyynilä.

Tavoitteena asiakaslähtöisempi lääkejakelu

Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta tehdyn Lääkejakeluselvitys 2018 -hankkeen tehneen riippumattoman asiantuntijaryhmän arvion mukaan nykyinen lääkejakelujärjestelmämme nojaa liiaksi kivijalka-apteekkiin, jossa asiakas tulee palvelun eikä palvelu asiakkaan luokse. Joustavina, asiakaslähtöisempinä tapoina esitetään uudenlaisia palvelupisteitä ja esimerkiksi liikkuvia apteekkeja.

Selvitysryhmää vetänyt Liisa Hyssälä totesi raportin julkistamisen yhteydessä, että myös harvaan asuttujen alueiden apteekkipalveluja tulee parantaa.

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast muistuttaa, että Suomen lähes 700 optikkoliikkeen verkosto olisi niin kuluttajan kuin yhteiskunnan kannalta edullista hyödyntää tehokkaammin myös lääkejakelussa.

”Terveydenhuollon yksikköinä optikkoliikkeissä on erinomaiset valmiudet osallistua turvallisen, taloudellisen ja asiakaslähtöisen lääkekaupan uudelleenorganisointiin Suomessa”, Tast sanoo. ”NÄE ry:n tavoitteena on, että optikkoliikkeistä voisi jatkossa myydä silmävaikutteiset itsehoitolääkkeet ja silmälääkärivastaanotoilta sekä silmäklinikoilta yleisimmät reseptisilmälääkkeet”, hän tarkentaa.

”Tärkeintä meillekin on lääkitysturvallisuuden takaaminen kaikissa yhteyksissä; lääkkeiden myynnin turvallisuuden varmistaisivat jatkossakin farmasian ammattilaiset.”

Kuva: Instru Optiikka