Vuoteen 2020 mennessä lattianvalmistaja Tarkett aikoo kaksinkertaistaa kierrätetyn asennusjätteen määrän vuoteen 2010 verrattuna. Toinen tärkeä tavoite on lopettaa kokonaan materiaalien toimittaminen kaatopaikalle.

Muovilattian asennushukka kiertoon

Tarkett toteuttaa toiminnassaan ”Cradle to Cradle”-periaatetta, jonka lähtökohtana on käyttää luonnon prosesseja tuotannon mallina. Käytännössä tämä hieno filosofia tarkoittaa mm. muovilattian asennushukan –  joka on yleensä täysin kierrätettävissä olevaa materiaalia – sekä mallipalojen talteenottoa ja käsittelyä uusien muovimattojen materiaaliksi.

”Lattia-asennusten hukkamateriaalin kierrättäminen on Tarkettille taloudellisesti järkevää, koska säästämme raaka-ainekustannuksissa käyttämällä jo prosessoituja raaka-aineita täysin uusien sijaan. Samalla pystymme vähentämään tuotantomme ympäristövaikutuksia. Sitoutuminen kestävän kehityksen periaatteisiin on ollut toimintamme perusasioita jo pitkään, ja hyvin toimivalla kierrätysjärjestelmällämme pystymme vastaamaan omalta osaltamme muovien parempaan hyödyntämiseen alan kehityksen kärjessä”, kertoo Tarkettin myyntijohtaja Janne Lauronen.

Tarkett on perustanut oman ReStart -järjestelmän, jossa asiakkaille toimitetaan rakennusprojekteihin veloituksetta kierrätyssäkit, joihin lattian asennuksessa syntyvä hukkamateriaali voidaan kerätä. Kun säkki on täynnä tai projekti päättyy, Tarkett järjestää sille noudon ja tarvittaessa toimittaa uuden säkin tilalle.

Kerätty hukkamateriaali viedään ensin Helsingissä sijaitsevaan varastoon, josta se kuljetetaan isommissa erissä Etelä-Ruotsiin, Ronnebyhyn, Tarkettin tehtaan yhteydessä olevaan omaan kierrätyskeskukseen. Siellä materiaali lajitellaan mm. värien ja eri materiaalien mukaan ja pilkotaan granulaateiksi, jotka sitten otetaan raaka-aineeksi sopivan värin ja tuotteen tullessa tuotantoon tehtaalla. Materiaali kierrätetään aina mahdollisuuksien mukaan uuteen vastaavaan tuotteeseen, mistä syntyy säästöä niin rakennuttajille tai urakoitsijoille kuin Tarkettillekin.

Kierrätys kiinnostaa asiakkaita

Tarkett kerää asiakkailleen maksuttomalla keräysjärjestelmällä Pohjoismaista vuosittain noin 400 tonnia hukkamateriaalia, josta valmistetaan noin 85 000 neliömetriä uutta Tarkett-lattiaa. Tämän lisäksi Tarkettilla on käynnissä kehitysprojekteja vanhojen lattianpäällysteiden kierrätykseen liittyen.

Tarkett on havainnut myös kuluttajien lisääntyneen kiinnostuksen ympäristöystävällisiä materiaaleja kohtaan sekä halun vanhojen lattianpäällysteiden kierrättämiseen. Tarkett etsiikin yhdessä rakennusalan kauppojen kanssa toimintamallia, jossa kuluttaja voisi tuoda vanhat materiaalinsa kierrätykseen ostaessaan uusia.

Palaute niin asiakkailta kuin yhteistyökumppaneiltakin on ollut erittäin positiivista. ”Olemme saaneet yhteistyökumppaneitamme tämän vuoden aikana hyvin mukaan ReStart-ohjelmaamme. Tämä auttaa niin rakennuttajia kuin urakoitsijoitakin, ympäristöä unohtamatta. Monet yhteistyökumppanit ovat myös kokeneet ohjelman auttaneen heitä omassa markkinoinnissaan ja innostaneen muuhunkin kierrätykseen”, Lauronen päättää.