K-ryhmä ja ympäristöjärjestö WWF aloittivat elokuussa monivuotisen yhteistyön Suomen uhanalaisten vaelluskalakantojen pelastamiseksi ja palauttamiseksi. Talkootoiminta on lähtenyt vauhdilla käyntiin, ja sen myötä Kuteminen kuuluu kaikille -slogan on tullut myös suurelle yleisölle tutuksi.

Kuva: © Katri Nousiainen / WWF

Suomen vaelluskalakannat ovat vaarassa. Yhteiskuntaa rakennettaessa on tukittu väyliä, joita pitkin kalat pääsisivät otollisille kutupaikoille jokiin ja puroihin. K-ryhmän ja WWF:n yhteistyöhankkeessa on lähdetty kartoittamaan eri puolilta Suomea löytyviä pienten jokien ja purojen kutuesteitä ja ryhdytty avaamaan niitä talkoohengessä; maanomistajien, paikallisten K-kauppiaiden ja muiden vapaaehtoisten voimin. Konkreettisten parannustoimenpiteiden lisäksi toimijat haluavat lisätä keskustelua maamme uhanalaisista vaelluskalakannoista. 

Työtä kestävien kalakantojen puolesta

Yhteistyö WWF:n kanssa on tärkeä osa K-ryhmän pitkäjänteistä vastuullisuustyötä. ”Haluamme auttaa kuluttajia tekemään kestäviä valintoja. Syksyn aikana on ollut ilo nähdä, miten vahva talkoohenki meillä Suomessa vallitsee. Vaelluskalakannat ovat pelastettavissa, mutta siihen tarvitaan meitä kaikkia”, K-ryhmän vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo sanoo ja kutsuu kaikki suomalaiset yhteisiin talkoisiin.

Talkoita tarvitaankin, sillä esimerkiksi meritaimen on jo jopa uhanalaisempi kuin saimaannorppa. Kuitenkin jo pienillä toimenpiteillä saadaan aikaan suuria vaikutuksia. ”Kalojen nousun lisääntymisalueilleen, kuten puroihin, voi pysäyttää vaikkapa yksittäinen siltarumpu tai käytöstä poistettu pato. Näitä esteitä olemme nyt lähteneet kartoittamaan ja avaamaan”, kertoo WWF:n suojeluasiantuntija Elina Erkkilä

Yhteistyö lisää näkyvyyttä

Kuteminen kuuluu kaikille -kampanjassa WWF tekee yhteistyötä K-ryhmän kanssa saadakseen tälle yhteiselle tärkeäksi nähdylle asialle laajempaa huomiota. K-ryhmällä on hyvät verkostot maanlaajuisesti, minkä WWF toivoo auttavan kampanjanäkyvyydessä.

”Kaupallisilla toimijoilla on erittäin oleellinen rooli maailman kalakantojen suojelussa ja sen varmistamisessa, että kuluttajille myydään vain vastuullisesti kasvatettuja ja kalastettuja lajeja. K-ryhmä on jo aiemmin tehnyt linjauksen vastuullisesta kalanhankinnasta ja sitoutunut noudattamaan WWF:n Kalaoppaan ohjeita kalavalintojen tekemisessä. Se ei esimerkiksi ota valikoimiinsa uhanalaisia tai voimakkaasti ylikalastettuja lajeja”, toteaa WWF:n kehityspäällikkö Leena Oiva tyytyväisenä.

Pilottitalkoot on pidetty

K-Kalapolut-yhteistyön ensimmäisenä syksynä on saatu jo paljon konkreettista aikaan. K-ryhmä ja WWF ovat olleet mukana seitsemässä talkoo- ja kunnostustapahtumassa eri puolilla Suomea. Tähän mennessä on avattu yhdeksän vaelluskalojen nousuestettä esimerkiksi Inkoon Ingarskilanjoella ja Luumäen Vaalimaanjoella. Näiden esteiden poistamisen myötä uhanalaisilla vaelluskaloilla – esimerkiksi taimenella – on nyt yli 20 kilometriä uutta kutu- ja elinympäristöä. Jokiin ja puroihin on rakennettu 40 kalojen kutemisen mahdollistavaa kutusoraikkoa, eikä tässä vielä kaikki: K-Kalapolut.fi-sivuston kautta kunnostustalkoisiin on ilmoittautunut mukaan jo lähes 400 vapaaehtoista kalakantojen pienenemisestä huolestunutta talkoolaista.

Taimenen elinkierron vuoksi talkoiden pääajankohta on vuosittain elo-syyskuussa, joten kuluvan vuoden osalta talkoot ovat takana. Töitä kuitenkin riittää tulevillekin vuosille, sillä vaellusesteitä arvioidaan olevan koko Suomessa kymmeniä tuhansia.

Talven ja kevään aikana toimijat valitsevat kunnostuskohteita ja tekevät kullekin kohteelle tarkan toteuttamissuunnitelman, jotta nousuesteiden poistamista ja kutusoraikkojen rakentamista voidaan jatkaa taas ensi syksynä.

Alla olevan kuvan otti Pirjo Nieminen.

Talkoolaisia työn touhussa.