Kauppa on nuorten suurin työllistäjä. Niinpä kaupalle on erittäin tärkeätä varmistaa, että suomalaiset nuoret voivat hyvin. S-ryhmä on käynnistänyt kumppaneidensa kanssa Nuori Mieli Työssä -ohjelman, jonka avulla halutaan parantaa nuorten työelämään kiinnittymistä, työkykyä ja työelämätaitoja.

Kauppa on monelle nuorelle ensimmäinen työpaikka, ja moni myös jää töihin kaupan alalle – kaupan piirissä on tälläkin hetkellä lähes 300 000 työntekijää. S-ryhmän työntekijöistä peräti neljännes eli noin 10 000 henkilöä on alle 25-vuotiaita. Vakituisen henkilöstön lisäksi S-ryhmä työllistää vuosittain tuhansia nuoria kesäisin ja kausiapulaisina.

Syyskuussa käynnistetyn kolmivuotisen Nuori Mieli Työssä -ohjelman tavoitteina on nostaa nuorten työelämätaitoihin vaikuttavia asioita esille, tuottaa konkreettisia työkaluja nuorten työelämään kiinnittymiseen sekä edistää ja ylläpitää nuorten työkykyä. Keskiössä ovat alle 25-vuotiaat nuoret.

Pidetään yhdessä nuorista huolta

”Ohjelman suunnittelu alkoi vuosi sitten S-ryhmän, työeläkeyhtiö Elon ja LähiTapiolan johdon käymien keskustelujen pohjalta”, kertoo henkilöstöjohtaja Susa Nikula SOK:lta. ”Totesimme, että meillä on yhteinen tahtotila kehittää työelämää nuorten näkökulmasta ja panostaa erityisesti siihen, että nuoret pääsevät työelämään kiinni.”

”Hankkeen kummina S-ryhmässä toimii Osuuskauppa Hämeenmaan johtoryhmä. Edellä mainittujen kumppaneiden lisäksi yhteistyöhön lähtivät mukaan Opteam, PAM, SAKU ry, Suomen mielenterveysseura, Terveystalo, Työelämä 2020 -hanke sekä Työterveyslaitos. Mutta ehkä tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat S-ryhmässä työskentelevät nuoret, jotka ovat tiukasti mukana vaikuttamassa ohjelman etenemiseen”, Nikula kertoo ja jatkaa: ”Haluamme antaa puheenvuoron nuorille. Kuuntelemme herkällä korvalla heidän toiveitaan ja odotuksiaan työelämää kohtaan.”

Nuoret ovat mukana hankkeen ohjausryhmässä, ja tämän myötä he osallistuvat jokaiseen projektiin. ”Nuoret esimerkiksi ideoivat ja testaavat tutkimuskyselyämme ja antavat palautetta kehityskohteista. Tulevaisuudessa haluamme osallistaa heitä yhä enemmän keskusteluun ja toiminnan kehittämiseen”, Nikula kertoo.

Nuorten mielenterveys mietityttää

Mediassa on puhuttu viime aikoina paljon yhä yleistyvistä nuorten mielenterveyden ongelmista. Esille on nostettu myös se tosiasia, että tämän päivän nuoret – milleniaalit ja Z-sukupolvi – odottavat työelämältä hyvin erilaisia asioita kuin nuoret esimerkiksi parikymmentä vuotta sitten.

”Nuoret tarvitsevat työnantajalta erilaista tukea ja johtamista kuin ennen. Nuoria kuuntelemalla pystymme sopeuttamaan omaa toimintaamme muuttuneisiin odotuksiin ja tämän myötä vastaamaan paremmin nuorten tarpeisiin”, toteaa työhyvinvointijohtaja Sanna-Mari Myllynen SOK:lta.   

Tämän päivän nuori haluaa kuulla palautetta omasta työstään, ja he ovat itsekin valmiita antamaan palautetta myös organisaatiossa ylöspäin. ”Meidän täytyy kehittää foorumeita, jotka mahdollistavat nuorten äänen kuulumisen organisaation ylimmille tasoille asti”, Myllynen jatkaa. Hän on tyytyväinen tapaan, miten nuoret ovat lähteneet ohjelmaan mukaan: ”Nuoret ovat tosi innokkaita ja aktiivisia ohjausryhmäläisiä. Uskon, että he ovat ylpeitä saadessaan olla mukana koko yritystä kehittävässä ohjelmassa, jolla on vaikutusta myös heidän omaan työhönsä”, Myllynen iloitsee.

Työ lähtenyt hyvin käyntiin

Työryhmä työstää jo reippaaseen tahtiin ensi vuoden alussa toteutettavan nuorten työelämätutkimuksen sisältöä sekä nuorten mielenterveyden tukityökaluja. ”Ensi vuosi käynnistetään työelämätutkimuksella. Kevään 2018 aikana pilotoimme työkykypassi-työkalua ja testaamme nuorten mielenterveyden työkaluja. Ohjelma on saatu hienosti käyntiin ja tästä on hyvä jatkaa työtä nuorten hyväksi”, Myllynen päättää.

Anna-Kaisa Piippo (vas.), Samir Heroum, Jonna Eerola ja Santtu Toiviainen ovat s-ryhmäläisiä nuoria työntekijöitä ja mukana Nuori Mieli Työssä -ohjausryhmässä.