Euroopan keskuspankin ohjauskorkoa on laskettu viimeisten kuukausien aikana roimasti. Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja sanoo, että deflaatio on suurempi uhka Euroopassa kuin Yhdysvalloissa.

EKP:n pääjohtaja Jean-Claude Trichet arveli maaliskuussa, että tästä vuodesta on tulossa vaikea, mutta talous elpyy ensi vuonna. Silloin hän näki euroalueen deflaatiouhan hyvin pienenä. Eilen EKP joutui leikkaamaan tämän vuoden talousennustettaan. Keskuspankki ennustaa euroalueen bruttokansantuotteen supistuvan tänä vuonna 5,1-4,1 prosenttia.

Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja sanoo, että kyllä deflaatio on Suomelle todellinen uhka, mutta sen toteutumista ei pysty tässä vaiheessa ennustamaan.

– Deflaatio on täällä Euroopassa suurempi uhka kuin Yhdysvalloissa, sillä meillä EKP:n tehtävä on harjoittaa inflaatiota torjuvaa rahapolitiikkaa. Yhdysvalloissa keskuspankin itsenäisyys on pienempi ja tehtävän asettelu jo tältä pohjalta toisenlainen, Kurjenoja sanoo.
– Yhdysvalloissa keskuspankki harjoittaa tällä hetkellä selvästi inflatorisempaa politiikkaa kuin Euroopassa.

Kurjenoja pitää todennäköisempänä, että Suomessa koetaan Japanin kaltainen deflaatiotie.
– Vanhenevan väestön ja huoltosuhteen huononemisen kautta talouskasvua on vaikea lisätä sellaisiin lukemiin kuin viimeisten 20 vuoden aikana Suomessa on nähty. Ostovoima ei kasva nopeasti, mikä vaikuttaa yksityisen kulutuksen nihkeään kehitykseen.
– Tämä taas vaikuttaa koko talouden toimeliaisuuteen, Kaupan liiton pääekonomisti jatkaa.

Japanin tie on koko Euroopalle suurempi uhka kuin Yhdysvalloille, sillä inflaatiota torjuvan rahapolitiikan lisäksi Euroopan rasitteena on väestörakenne. Kasvavan työikäisen väestön tuoma dynaamisuus taloudelle puuttuu Suomesta ja Euroopasta, Kurjenoja selventää.

Yksittäiselle kuluttajalle hintojen lasku voi vaikuttaa houkuttelevalta.
– Sitä se olisikin, mikäli kyseessä olisi nopeasti ohi menevä tila. Mutta raskas huoltosuhde, hidastuva talouskasvu ja taloudellisten rakenteiden jähmeys eivät kuitenkaan tue ostovoimaa ja kohenna elintasoa, muistuttaa Kurjenoja.
– Selvää on, että kuluttajan rinnalla kauppa kärsii, samoin kuin koko yksityinen palvelusektori.