EU-maiden talous- ja valtiovarainministerit kokoontuivat tiistaina 3.10. päättämään arvonlisäverotukseen liittyvistä uudistuksista Talous- ja rahoitusasioiden neuvoston (Ecofin) kokoukseen. Suomea kokouksessa edusti valtiovarainministeri Petteri Orpo.

E-kirjojen verokanta alenee

Ecofin-neuvoston pöydällä on ollut vuosia kysymys e-kirjojen ja muiden sähköisten julkaisujen arvonlisäverokannasta. Tavallisiin paperisiin kirjoihin sovelletaan alennettua verokantaa, joka Suomessa on 10 prosenttia. EU:n säännökset ovat kuitenkin kieltäneet alennetun verokannan soveltamisen sähköisiin kirjoihin. Näin ollen e-kirjojen verokanta on Suomessa tälläkin hetkellä 24 prosenttia.

Neuvosto päätti, että jatkossa e-kirjoihin ja muihin sähköisiin julkaisuihin voidaan soveltaa alennettua verokantaa. Tämä edellyttää kuitenkin kunkin EU-maan itsenäistä päätöstä. Valtiovarainministeri Orpo ilmoitti kokouksen jälkeen, että Suomessa aletaan valmistelemaan verokannan alentamista ja että se tulee voimaan viimeistään 2020.

EU-maiden välisen tavarakaupan pikaiset parannukset hyväksyttiin

Kokouksessa päästiin yhteisymmärrykseen myös EU-maiden välisen tavarakaupan neljästä pikaisesta parannuksesta, jotka koskevat yritysten välistä kauppaa. Nämä erotettiin erilliseksi vaiheeksi komission ajamasta kokonaisvaltaisesta EU-tavarakaupan uudistuksesta.

Seuraavat parannukset tulevat voimaan 2020:

  • EU:n laajuinen huojennusmenettely ostajan luona olevaan call off -varastointiin.
  • Tarkennuksia ketjukauppatilanteisiin, joissa tavara myydään useampaan kertaan ja se kuljetetaan EU maiden välillä.
  • EU-tavaramyynnin verottomuuden muodolliseksi vaatimukseksi tulee ostajan voimassa oleva alv-tunniste.
  • Huojennuksia näyttövaatimuksiin, joilla osoitetaan tavaraliike EU-maiden välillä.

Kuva: 123RF