Kaupan liiton henkilöstön ja sidosryhmien edustajista koostunut ’iskuryhmä’ matkusti marraskuun lopulla muutamaksi päiväksi Brysseliin. Matkan tavoitteena oli edistää liiton EU-edunvalvontatavoitteita ja lisätä samalla osallistujien tuntemusta EU-instituutioiden ja -edunvalvonnan toiminnasta sekä ajankohtaisista EU:n säädöshankkeista.

Matkan pääteemana oli digitaalisuus eri muodoissaan ja sen vaikutukset kaupan alaan nyt ja tulevaisuudessa. EU:n ollessa kyseessä asioita on tapana lähestyä sääntely edellä. Kaupan ryhmä kävikin heti matkan alkuun kuulemassa Suomen EU-edustustossa EU:n lainsäädäntöprosessista ja keskeisimpien digitaalisten sisämarkkinahankkeiden tilanteesta.

Komissiovierailu Kataisen kabinetissa

Vierailulla komissiossa, komissaari Jyrki Kataisen kabinetissa, keskusteltiin mm. alustatalouden kaupan alalle tuomista haasteista. EU-sääntely ei saisi asettaa sisämarkkinayrityksiä heikompaan asemaan kuin EU:n ulkopuolisia toimijoita. Toisaalta todettiin myös, että isot alustatoimijat, esimerkiksi Amazon, eivät jää odottelemaan EU:n lainsäädäntöä, vaan liiketoimintaratkaisut tehdään markkinoiden ehdoilla. Sakotkin ollaan valmiita ottamaan, mutta markkinoille joka tapauksessa tullaan.

Lisäksi keskustelua käytiin päivittäistavarakaupalle tärkeästä elintarvikeketjun parantamista koskevasta hankkeesta. Tämän osalta kaupan toiveena on, ettei EU:ssa luotaisi enempää hallinnollista rasitetta yrityksille – sitä riittää yllin kyllin jo nyt.

Kiinnostava European Retail Day 

Matkan viimeisenä päivänä oli ohjelmassa osallistuminen European Retail Day -tapahtumaan. Teemat olivat kotimaasta tuttuja: edellä jo mainittu digitaalisuus, osaavan työvoiman saatavuus ja vastuullisuuskysymykset. Key note -puhujana toiminut komissaari Katainen korosti puheenvuorossaan yhdenvertaisten toimintaedellytysten tärkeyttä sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa. On tärkeää, että EU-kuluttaja voi aina luottaa siihen, että sisämarkkinoilla tuotteet ovat turvallisia.

Katainen viittasi puheenvuorossaan myös siihen tosiasiaan, että tavaroiden ja palveluiden vapaan liikkuvuuden esteitä on sisämarkkinoilla edelleen. Monet näistä ovat kansallista alkuperää, joita komissio tulee paimentamaan tulevassa vähittäiskaupan ohjeistuksessaan. Lisäksi tavarantoimittajat mm. rajoittavat eri tavoin kaupan alan yritysten hankintakanavia. Tältä osin EU saattaa ryhtyä lähivuosina jopa sääntelytoimiin, jotta sisämarkkinoiden toiminta ja kuluttajan etu voidaan taata.

Kuvassa vasemmalta: komissaari Jyrki Katainen, EuroCommercen pääjohtaja Christian Verschueren, SOK:n edunvalvontajohtaja Juhani Ilmola ja Kaupan liiton EU-edunvalvonnasta vastaava asiantuntija Janne Koivisto.