Eduskunta hyväksyi täysistunnossaan 13.2.2019 lakimuutokset sakon muuntorangaistuksesta eduskunnan lakivaliokunnan esittämin hienoisin tiukennuksin hallituksen esitykseen. Kauppa on tyytyväinen lakimuutoksiin.

Hallituksen esityksen mukaan, jos henkilölle on käsiteltävänä olevaa rikkomusta edeltävän vuoden aikana määrätty vähintään kuusi sakkorangaistusta samankaltaisista teoista, rikkomus käsitellään tuomioistuimessa ja maksamattomat sakot voidaan muuntaa vankeusrangaistukseksi.

Tiukennuksena hallituksen esitykseen eduskunta päätti, ettei sakkojen tarvitse olla vielä lainvoimaisia, jotta näin voitaisiin menetellä. Eduskunta päätti myös, että vankeusrangaistukseksi tulee voida muuntaa hallituksen esittämää pienempiäkin sakkoja. Vain enintään 16 päiväsakon suuruista sakkoa ei voida muuntaa vankeudeksi, kun taas hallituksen esityksen mukaan raja oltaisiin asetettu 20 päiväsakkoon.

Kaupan liitto on tyytyväinen lakimuutoksiin. ”On periaatteessa tärkeää, että kauppaan kohdistuvista rikoksista seuraa rangaistus, vaikka tekijä olisi varaton tai haluton maksamaan sakkojaan”, sanoo Kaupan liiton turvallisuusasioista vastaava asiantuntija Ilkka Nieminen.

Lait menevät seuraavaksi presidentin vahvistettavaksi. Ne tulevat voimaan, kun muutoksen edellyttämät poliisin ja oikeushallinnon tietojärjestelmämuutokset valmistuvat viimeistään vuonna 2021.

Kuva: 123RF