Hallitus on päättänyt tänään uuden maksupalvelulain sisällöstä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle huomenna. Tavoitteena on, että uudistus tulisi voimaan toukokuun alusta 2010.

Hallituksen esitys uuden maksupalvelulain sisällöksi on valmistunut. Esitys löytyy verkosta oikeusministeriön verkkosivuilta. Uuden lain tavoitteena on, että maksujen välitys EU:n alueella tehostuisi. Pankkien olisi siirrettävä rahat ulkomaisille tileille nykyistä nopeammin. Samalla asiakkaan vastuu luottokortin tai muun maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä lievenisi.

Esityksen mukaan pankkien tulisi jatkossa siirtää rahat ulkomaisille tileille kolmessa työpäivässä EU- ja ETA-alueella. Vuoden 2012 alusta aika lyhenisi yhteen työpäivään. Nykyisin rahat on yleensä siirrettävä ulkomaiselle tilille viimeistään viidentenä arkipäivänä.

Maksuvälinettään huolimattomasti käsitelleen asiakkaan vastuu luottokortin tai muun maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä lievenisi merkittävästi, sillä vastuulle tulisi 150 euron yläraja. Nykyisin asiakkaan vastuulle ei ole säädetty ylärajaa.

Esityksen mukaan pankki tai luottokorttiyhtiö ei saisi estää kauppiasta perimästä asiakkailtaan maksu- tai luottokortin käyttämisestä aiheutuvia todellisia kustannuksia. Jos kauppias päättää periä kustannukset asiakkailta, hänen olisi ilmoitettava maksusta asiakkaalle etukäteen.

Myös matkapuhelimella tehdyt maksut tulisivat lain piiriin silloin, kun teleyritys toimii yksinomaan maksun välittäjänä. Jotta teleyritykset ehtivät sopeuttaa järjestelmänsä uuteen tilanteeseen, lakia sovellettaisiin niiden laskuerittelyihin vasta syyskuun alusta 2010.