Tulevaisuudessa eettisyys noussee yhä tärkeämmäksi markkinointi- ja kilpailueduksi yritysten välille. Kuluttajista kumpuava muutosvoima pakottaa yritykset miettimään vastuullisuuttaan tuotantoketjun kaikissa vaiheissa.

Taideteollisen korkeakoulun opettaja Johanna Pentikäinen päätyi kirjoittamaan eettisyydestä teoksen Hyvän markkinat, joka julkaistaan tänä syksynä. Kirjassa avataan asiakkaan näkökulmaa ja pohditaan, minkälaisia eettisiä vaatimuksia kuluttajilla on käyttämiään palveluita ja tuotteita kohtaan.

"Kuluttajien herääminen ja tiedon tarve on ajanut yritykset panostamaan avoimuuteen, mutta muutos on hidas. Kysymyksiin kuka, missä ja millaisissa oloissa tuotteet on valmistettu ei osasta uskottavasti vastata", kuvailee Pentikäinen nykytilaa.

Pentikäinen haastatteli kirjaansa varten bisnesalan ammattilaisia, jotka edustavat monipuolista asiantuntijuutta. Media- ja markkinointi-ihmiset, johtamisen asiantuntijat ja kaupankäynnin portinvartijat kertovat kirjassa ajatuksiaan eettisyydestä.

Hyvän markkinat -teos sisältää tapausesimerkkejä ja pyrkii tuoreeseen, raikkaaseen näkökulmaan. Se yrittää vastata muun muassa kysymykseen, että voiko kuluttaminen olla vastuullista ja osallistuvaa.