Elinkeinoelämän keskusliitto EK haluaa avata markkinoita kilpailulle ja edistää siten yhteiskunnalle aikaansaatavia hyötyjä. Tavoitteena on edistää markkinoiden avaamista ja kilpailun tehostamista lääkejakelussa ja alkoholin vähittäismyynnissä. Palvelualojen suurin toimija kauppa pitää linjausta erittäin tärkeänä.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies totesi EK:n tiedotteessa 29.8., että maan hallituksen esitykset lääkejakelun ja alkoholilain kehittämisestä ovat oikeansuuntaisia askeleita. ”Työtä kilpailun tehostamiseksi on jatkettava määrätietoisesti myös seuraavalla vaalikaudella”, hän painotti.

Lääkejakelun osalta tavoitteena EK:n tavoitteena on kustannustehokas ja laadukas lääkejakelu, joka kattaa koko maan. Alkoholin vähittäismyynnin avaamisessa on puolestaan otettava huomioon myös alkoholin liikakäytön haittavaikutukset.

Teemojen vieminen eteenpäin ja jatkokehittäminen lääkejakelun ja alkoholin vähittäismyynnin osalta tapahtuu jatkossa EK:n jäsenliittojen toimesta.

Kaupan liitto pitää linjausta erittäin tärkeänä. ”On hyvä, että EK:n kanta on selkeä ja tukee tietä vastuullisten, vapaiden markkinoiden kehittämiseen. Kauppa valmistelee oman esityksensä alkoholi- ja lääkejakelun tehostamiseksi”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala sanoo.

Pekkalan mukaan on tärkeää tunnistaa, että turvallinen lääkejakelu ei ole sidoksissa nykyiseen apteekkilupajärjestelmään tai vastuullinen alkoholipolitiikka Alkon monopoliin.