Erikoiskaupan uuden suhdannekyselyn mukaan erikoiskauppa on odottavalla kannalla loppuvuoden myynninkehityksen suhteen.

Erikoiskaupan Liitto toteutti elokuun lopussa 2009 suhdannekyselyn, joka kohdennettiin erikoiskaupan ketjuyksiköiden johdolle. Kyselyyn vastasi noin 30 erikoiskaupan ketjua/moni-myymäläyritystä seitsemältä toimialalta. Vastaajayritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli yli 2 000 miljoonaa euroa.

Yritysten vastauksissa näkyi selviä toimialakohtaisia eroja. Positiivisimmat näkymät olivat terveystuotekaupan ja negatiivisimmat kodintekniikkakaupan yrityksillä. Muilla toimialoilla vastausten yrityskohtainen hajonta oli suurempaa.

Tilastokeskuksen mukaan erikoiskaupan (pl. apteekit) liikevaihto on laskenut 9,4 prosenttia tammi-kesäkuussa 2009 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myös suhdannekyselyn vastaajista yli 70 prosentilla liikevaihto oli laskenut tammi-kesäkuussa yli 2 prosenttia (noin puolella yli 6 prosenttia),16 prosentilla pysynyt suunnilleen ennallaan ja 12 prosentilla kasvanut yli 2 prosenttia.

Loppuvuoden kehitysnäkymät positiiviset

Liikevaihdon kehitysnäkymät loppuvuodelle olivat kaikilla toimialoilla positiivisemmat kuin alkuvuonna. Pääosin tätä selittää se, että vertailuajankohtana loppuvuonna 2008 taantuma alkoi vaikuttaa ja myynti kehittyi heikommin kuin alkuvuonna 2008. Noin puolet vastaajista arvioi liikevaihtonsa laskevan heinä-joulukuussa ja vajaat puolet arvioi liikevaihtonsa kasvavan.

Henkilöstön määrä oli tammi-kesäkuussa vähentynyt pysyvämmin noin puolella vastaajista, pysynyt ennallaan 33 prosentilla ja kasvanut tilapäisesti 12 prosentilla vastaajista. Kehityksessä oli selviä toimialakohtaisia eroja. Henkilöstön määrä oli vähentynyt erityisesti kodintekniikka- ja kirjakaupassa.

Vastaajista 71 prosenttia arvioi, että henkilöstön määrä pysyy heinä-joulukuussa ennallaan. Henkilöstön arvioitiin vähenevän 15 prosentissa yrityksistä ja kasvavan tilapäisesti (mm. sesonkiapulaiset)14 prosentissa yrityksistä.

Varastojen määrän arvioitiin heinä-joulukuussa pysyvän pääosin ennallaan noin puolessa vastaajayrityksiä. Vastaajista 17 prosenttia arvioi varastojensa vähentyvän tilapäisesti tai pysyvämmin ja 31 prosenttia varastojen kasvavan tilapäisesti.

Erikoiskaupan suhdannekysely toteutettiin nyt ensimmäisen kerran.