Neuvotteluja esteettömyysdirektiivistä on käyty EU:n elimissä keväästä lähtien. Ne ovat edenneet hitaasti.

Komissio antoi jo joulukuussa 2015 ehdotuksen direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä.

Komissio, parlamentti ja neuvosto ovat käyneet asiasta neuvotteluja keväästä lähtien. ”EU:n parlamentin ja neuvoston kannat poikkeavat toisistaan huomattavasti. On kuitenkin mahdollista, että direktiivistä päästään sopuun vielä kuluvan vuoden aikana”, sanoo Kaupan liiton EU-asioista vastaava johtava asiantuntija Janne Koivisto.

Direktiivillä parannusta sisämarkkinoiden toimintaan

Direktiiviehdotuksen tavoitteena on ehkäistä ja poistaa esteettömien tuotteiden ja palvelujen vapaan liikkumisen esteitä ja tämän myötä parantaa sisämarkkinoiden toimintaa.  Myös esteettömien tuotteiden ja palveluiden saatavuutta on tarkoitus lisätä.

Direktiivin avulla halutaan määritellä valikoiduille tuotteille ja palveluille yhtenäiset toiminnalliset esteettömyysvaatimukset, joita sovelletaan EU:n lainsäädännössä. Direktiivillä autettaisiin samalla myös jäsenvaltioita täyttämään esteettömyysvelvoitteita. ”EU-maat ovat sitoutuneet joukkoon velvoitteita kansallisella tasolla. Velvoitteita seuraa myös YK:n yleissopimuksesta, joka koskee vammaisten henkilöiden oikeuksia”, Koivisto lisää. 

Vaikutuksia myös verkkokauppaan

Komission ehdotuksen mukaan direktiiviä sovellettaisiin myös tuotteiden ja palveluiden kauppaan verkossa. ”Vammaisten henkilöiden osalta esteettömyys palvelujen tarjonnassa tulisi huomioida esimerkiksi tarjoamalla verkkokaupan sisällöt useamman kuin vain yhden aistikanavan kautta”, Koivisto täsmentää.

Direktiivin voimaantuloon liittyy todennäköisesti usean vuoden siirtymäaika, ja uudet vaatimukset astuisivat voimaan vasta sen jälkeen. Komissio arvioi, että vuonna 2020 EU-alueella on 120 miljoonaa ihmistä, joilla on jonkinasteinen vamma ja/tai toimintarajoite.

Kuva: 123RF