Oikeus- ja kuluttaja-asioista sekä sukupuolten tasa-arvosta vastaava EU-komissaari Věra Jourová vieraili Kaupan liitossa 31.10. Komissaarin vastuualueelta erityisen ajankohtaisia aiheita suomalaiselle kaupalle ovat tällä hetkellä kuluttajansuoja-asiat ja tietosuojasääntely.

Komissaari Jourová painotti puheenvuorossaan kuluttajan oikeuksien varmistamisen tärkeyttä digitaalisessa ostosympäristössä. Tähän tarpeeseen pyritään vastaamaan yleisellä tietosuoja-asetuksella, jota aletaan soveltaa 25.5.2018. Komissaari totesi, että komissio pyrkii tammikuun 2018 loppuun mennessä tarjoamaan yrityksille myös käytännönläheistä ohjeistusta asetuksen tulkinnasta.

Lisäksi Jourová kävi puheenvuorossaan läpi etämyyntiä koskevien kuluttajansuojasäädösten uudistusta, verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin hyötyjä kuluttajille sekä alkuvuonna tulossa olevaa komission säädösaloitetta alustojen ja niillä toimivien yritysten välisistä kauppatavoista.

Kaupan liitto painotti keskustelussa kaupan edunvalvonnallisia näkökulmia. Suomalaiselle ja ylipäänsä eurooppalaiselle kaupalle ei saa aiheutua sääntelystä johtuvaa kilpailuhaittaa muuhun sisämarkkinaan tai kolmansien maiden yrityksiin nähden. Tämä pätee niin kuluttajansuojan sääntelyyn ja soveltamiseen kuin yleisen tietosuoja-asetuksen valvontaankin.

Stockmannin ja Edututorin puheenvuoroissa nousivat esille tietosuojauudistuksen merkittävyys ja kustannukset, joskin asetuksen nähtiin tarjoavan myös uusia mahdollisuuksia. Keskustelussa painottui myös se, että sääntely ei milloinkaan saisi vaarantaa asiakaskokemusta, sillä erityisesti verkossa ostamisen helppous korostuu.

Kaupan liitosta tapaamisen osallistuivat toimitusjohtaja Juhani Pekkala ja EU-edunvalvonnasta ja sisämarkkinasääntelystä vastaava asiantuntija Janne Koivisto. Kaupan liiton jäsenyrityksiä tapaamisessa edustivat lakiasiainjohtaja Jukka Naulapää Stockmannilta ja Edututorin toimitusjohtaja Mika Niemi, joka on myös Kaupan liiton hallituksen jäsen. Keskusteluun osallistuivat myös komissaarin apulaiskabinettipäällikkö Daniel Braun ja komission Suomen-edustuston päällikkö Sari Artjoki.

Kuvassa vasemmalta: Daniel Braun, Sari Artjoki, Mika Niemi, Věra Jourová, Juhani Pekkala, Janne Koivisto ja Jukka Naulapää.