EU-komission 19.4. julkaisemassa kannanotossa todetaan, että vähittäiskauppasektoriin kohdistuva liiallinen regulaatio toimii kuluttajien etua vastaan. Kaupan alalla tarvitaan esteiden ja rajoitusten sijaan lisää kilpailua sekä läpinäkyvää ja joustavaa lainsäädäntöä.

Kaupan liitto on tyytyväinen EU-komission 19.4. julkaisemaan kannanottoon, koska siinä myönnetään vihdoin tosiasiat: kaupan alalla on aivan liikaa kansallisen tason lainsäädännöllisiä esteitä ja kaupankäyntiä hankaloittavia rajoituksia.

Kaupan ala on keskellä valtavaa murrosta, joka johtuu digitalisaatiosta ja kuluttajien muuttuvasta ostokäyttäytymisestä. Euroopan unionin sisämarkkinoiden toimintatavoissa on vielä paljon tehostamisen varaa.

Liialliset rajoitukset huonontavat kilpailun edellytyksiä

Komissio toteaa, että monessa EU:n jäsenmaassa käytössä olevat kansalliset ja paikalliset määräykset huonontavat kilpailun edellytyksiä kaupan alalla.

Esimerkkeinä haitallisista määräyksistä komissio mainitsee yrityksen perustamiseen liittyvän byrokratian, yritysten toimintaa koskevat rajoitukset, alueelliset toimitusrajoitukset sekä kustannukset, jotka aiheutuvat määräysten noudattamisesta. Tämä johtaa vähittäiskauppasektorin dynaamisuuden vähenemiseen, uusien kaupan alan yritysten määrän laskuun sekä hankaluuksiin vanhojen yritysten toiminnan lopettamisessa. Se myös rajoittaa kaupan alan yritysten mahdollisuuksia työllistää lisää ihmisiä.

”Suomessa on viime aikoina toteutettu useita uudistuksia, joilla on kevennetty kaupan alan sääntelyrasitusta. Tämän myös komissio noteeraa. Aukiolojen vapautus, maankäyttö- ja rakennuslain kevennykset sekä alkoholilainsäädännön maltilliset uudistukset ovat olleet norminpurkua parhaimmillaan”, toteaa Kaupan liiton EU-edunvalvonnan ja kauppapolitiikan asiantuntija Janne Koivisto.

”On lisäksi erinomaista, että komissio korostaa sääntelytaakan kumuloitumisen haitallisia vaikutuksia yrityksille. Usein säädöksiä tarkastellaan kokonaisuudesta irrallaan, jolloin yksittäisen säädöksen haitalliset vaikutukset saattavat hämärtyä”, Koivisto sanoo.

Samanlaiset toimintaedellytykset erityyppisille kaupoille

EU-komissio kehottaa jäsenmaita varmistamaan, että kaupan alaa koskevat toimintalinjaukset ovat tasapuolisia. Verkkokaupoille, kivijalkamyymälöille ja monikanavaisesti toimiville kaupoille on luotava samanlaiset toimintaedellytykset. Tällä hetkellä sääntöjä sovelletaan komission mukaan usein vain kivijalkamyymälöihin.

“Tyyppiesimerkki suomalaiseen kivijalkakauppaan kohdistuvasta epätasapuolisesta sääntelyrasitteesta on pakkausten tuottajavastuu. Kansallisesta jätesääntelystä johtuen suomalainen kivijalkakauppa joutuu osaltaan kustantamaan ulkomaisen verkkokaupan pakkausten kierrätyksen ja kärsii samalla kilpailuhaittaa kansainvälisen verkkokaupan kilpailussa”, Koivisto toteaa.

Apua pienten yritysten digitalisaatioon

Komissio on laatinut digitalisaatio-ohjeet paikallisten viranomaisten käyttöön, mikä on erinomainen asia. Ohjeiden avulla on tarkoitus auttaa pieniä kaupan alan yrityksiä sopeutumaan digitaaliseen toimintaympäristöön.

Kuva: Kittaya Mangruan/123rf