EU-komissio antoi lokakuun lopussa muokatun direktiiviesityksen kulutustavaroiden kaupasta. Siinä direktiivin soveltamisalaa on laajennettu koskemaan verkkokaupan lisäksi myös kivijalkakauppaa, mikä on kaupan alan kannalta hyvä asia.

EU-komissio antoi joulukuussa 2015 ehdotukset kahdesta kuluttajakauppaa koskevasta verkkokauppadirektiivistä, joiden tarkoituksena oli harmonisoida EU:n kuluttajansuojasääntelyä tavaroiden etäkaupan osalta. Toinen direktiiviehdotus koski kulutustavaroiden verkkokauppaa ja toinen digitaalisten sisältöjen kauppaa.

Vuoden 2015 direktiiviehdotus kulutustavaroiden verkkokaupasta oli kuitenkin ongelmallinen kuluttajansuojasääntelyn yhdenmukaisuuden kannalta. Kaupan liiton kannan mukaan sääntelyn tulisi olla yhdenmukaista myyntikanavasta ja sisällöstä riippumatta, eikä verkkokauppaa tulisi tarkastella erillisenä kysymyksenä.

Tervetullut muutos

Uudessa, muokatussa direktiiviehdotuksessa direktiivin soveltamisalaa on laajennettu koskemaan etämyynnin lisäksi myös kivijalkakauppaa.

"Sääntelyn tulee kohdella yrityksiä yhdenvertaisesti riippumatta siitä, tehdäänkö kauppaa verkossa vai kivijalkamyymälässä. Siksi onkin erinomaista, että komissio on arvioinut uudelleen kanavalähtöistä ajatteluaan ja antanut muokatun säädösesityksen, jossa soveltamisala on yleinen", sanoo Kaupan liiton EU-asioista ja sisämarkkinasääntelystä vastaava asiantuntija Janne Koivisto.

Koiviston mielestä esitys sisältää edelleen tiettyjä puutteita aineellisen sääntelyn kannalta, mutta hän toivoo niiden korjaantuvan viimeistään kolmikantaneuvotteluissa EU-komission, EU-parlamentin ja Eurooppa-neuvoston välillä.