EU-maiden valtiovarainministerit kokoontuivat marraskuun alussa Ecofin-neuvostoon sopimaan arvonlisäveropaketista, joka yksinkertaistaa verkkokaupan arvonlisäverotusta. Arvonlisäveropaketin helpotukset koskevat erityisesti tilanteita, joissa kuluttajat ostavat tavaroita ja palveluita internetistä. Muutokset tulevat voimaan 2021.

Valtiovarainministerit sopivat helpotuksista, joiden myötä nettikaupan ei tarvitse erikseen rekisteröityä alv-velvolliseksi kaikkiin EU-maihin, joissa se myy tavaroita tai palveluita kuluttajille. Riittää, että nettikauppa on alv-rekisterissä yhdessä jäsenmaassa. Arvonlisävero maksetaan muihin EU-maihin sähköisen portaalin kautta. Portaali on nimeltään One-Stop-Shop.

Valtiovarainministerit sopivat myös lisähelpotuksesta startup- ja pk-yrityksille. Nämä voivat soveltaa oman maansa arvonlisäverosääntöjä, kuten laskumerkintöjä, kunnes vuosittainen myynti muihin EU-maihin ylittää 10 000 euroa.

Muutosten myötä monessa EU-maassa toimivan nettikaupan byrokratia ja hallinnolliset kustannukset vähenevät merkittävästi. Lisäksi verotulot jakautuvat oikeudenmukaisemmin eri EU-maihin, kun arvonlisävero maksetaan kuluttajan jäsenmaassa.

Verottomat nettiostokset EU:n ulkopuolelta loppuvat

Tällä hetkellä maahantuonnista ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa, kun tavara toimitetaan EU:n ulkopuolelta Suomeen ja sen arvo on alle 22 euroa. Tästä johtuen yritykset, jotka myyvät tavaroita EU:n ulkopuolisilta markkinapaikoilta, kuten Ebaystä, Alibabasta tai Amazonilta, ovat saaneet epäreilua kilpailuetua verrattuna suomalaiseen kauppaan. Kun markkinapaikalta tilattu tavara on arvonlisäveroton, suomalaisen kaupan on täytynyt lisätä Suomen arvonlisävero vastaavan tavaran hintaan. Lisäksi verovapaus on johtanut väärinkäytöksiin, kuten tilausten pilkkomiseen pienempiin osiin ja hinnan ilmoittamiseen todellista pienempänä.

Valtiovarainministerit sopivat, että syrjivä verovapaus poistetaan. Vuoden 2021 alusta alkaen myös vähäarvoisten tavaroiden maahantuonnista on maksettava arvonlisävero. Muutoksen myötä arvonlisäveron maksajiksi tulevat markkinapaikat. Muutos tuo petosten vähentymisen myötä lisää veroeuroja myös Suomeen.

Kaupan liiton verotavoitteena on ollut puuttua EU:n ulkopuolisten myyjien saamaan epäreiluun kilpailuetuun. Samoin Kaupan liitto on edistänyt arvonlisäverotuksen yksinkertaistamista EU-tasolla. Valtiovarainministereiden hyväksymän arvonlisäveropaketin myötä nämä tavoitteet saavutetaan.