Euroopan komissio julkaisi maailman ruokapäivänä 16.10. EU-tasoiset ohjeet ruokalahjoituksista. Kaupan alan eurooppalaiset yritykset ottavat ohjeistuksen mielellään vastaan, sillä ylijäämäruoan jakaminen hädänalaisille auttaa estämään ruokajätteen syntymistä ja lievittää köyhyyttä Euroopassa.

Kaupan alalla pyritään toimimaan niin, että ruokajätettä ei syntyisi. Mutta jos ylimääräistä ruokaa jää jäljelle, ruokalahjoitukset ovat tarpeen ja niiden tekemistä pitäisi helpottaa.

Yli viittä miljoonaa kaupan alan eurooppalaista yritystä edustava EuroCommerce-järjestö on tyytyväinen kaikkiin niihin käytännön toimenpiteisiin, joita on jo tehty ruokajätteen vähentämiseksi. Hyvänä esimerkkinä niistä on ruokalahjoituksia koskevan arvonlisäveron laskeminen nollaksi tai lähelle sitä useimmissa EU:n jäsenmaissa.

Hyvä yleiskatsaus lakeihin

EuroCommerce toivottaa tervetulleeksi myös EU-komission laatimat uudet ruokalahjoituksia koskevat suuntaviivat. Ne toimivat järjestön mielestä hyvänä yleiskatsauksena niihin lakeihin, joista yrityksen tulee olla tietoinen ja jotka sen tulee ottaa huomioon harkitessaan ylijäämäruoan jakelua ulkopuolisille. Järjestö pitää positiivisena sitä, että ohjeistuksessa on selkiytetty sellaisia tärkeitä asioita kuin vastuu- ja hygieniakysymykset.

EuroCommerce kuitenkin huomauttaa, että komission ohjeet rajoittuvat asiaa koskevan EU-lainsäädännön tulkintaan ja ymmärtämiseen. Kannanotossaan se toivoo, että EU-komissio laatisi EU-jäsenvaltioille myös ohjeet, joiden avulla kansallisista ruokalahjoituksia koskevista esteistä voidaan päästä eroon.

Yhteistyö ja innovaatiot avainasemassa

Ruokajätettä voidaan vähentää ja ruokalahjoituksia tehostaa uudenlaisilla ratkaisuilla, kuten esimerkiksi digitaalisilla sovelluksilla, joilla sovitetaan yhteen tarjontaa ja kysyntää. EU-jäsenmaissa on myös syntynyt nettipohjaisia projekteja, kuten FareShare FoodCloud Britanniassa, joiden avulla paikalliset hyväntekeväisyysjärjestöt ja yhteisöt saavat paremmin tietoa siitä, kuinka paljon ylijäämäruokaa niille on tulossa jaettavaksi eteenpäin.

EuroCommercen mielestä uudet ideat ja uudenlainen, vaikkapa yrittäjyyteen perustuva yhteistyö ovat avainasemassa ruokajätteen vähentämisessä.

Suomi Euroopan edelläkävijöitä

Suomessa kauppa on tehnyt jo pitkään aktiivisesti töitä hävikin vähentämiseksi. Ennuste- ja tilausjärjestelmien avulla pyritään vastaamaan mahdollisimman tarkasti kysyntää. Jos tuotteita on tilattu liikaa, on niiden myyminen alennettuun hintaan ennen päiväyksen umpeutumista hyvä keino vähentää hävikkiä.

”Suomessa kaupat pyrkivät kaikin mahdollisin keinoin kanavoimaan myymättä jääneet elintarvikkeet ruoka-avuksi”, kertoo johtaja Ilkka Nieminen, joka vastaa Päivittäistavarakauppa ry:ssä elintarvikkeiden toimitusketjusta, ympäristöasioista ja ruokahävikistä. ”Evira antoi jo vuonna 2013 hyvät käytännön ohjeet kaupan ja ruoka-apua jakavien toimijoiden yhteistyölle. Samana vuonna PTY julkaisi asiaa koskevan suosituksensa jäsenyrityksilleen, ja näitä ohjeistuksia on viety tehokkaasti käytäntöön jo monen vuoden ajan”, Nieminen jatkaa.

”Jos myymättä jääneitä elintarvikkeita ei pystytä ohjaamaan ruoka-avuksi, ne käytetään eläinten rehuna tai polttoaineiden raaka-aineena. Viimeinen vaihtoehto on hyödyntäminen energiana”, Nieminen päättää.

EuroCommerce on suurin vähittäis- ja tukkukauppasektorin yrityksiä edustava järjestö Euroopassa. Siihen kuuluu kansallisia kaupan alan järjestöjä 31 maasta ja yhteensä 5,4 miljoonaa erikokoista kaupan alan yritystä. Kaupan liitto on EuroCommercen jäsen, ja Päivittäistavarakauppa ry on Kaupan liiton jäsen.