Eurooppalaisia kaupan alan yrityksiä edustava 25-vuotias järjestö muistuttaa rajat ylittävän kaupan esteiden poistamisen tärkeydestä ja kuluttajansuojalakien harmonisointitarpeesta.

Tälle vuodelle on osunut Euroopan sisämarkkinoiden 25-vuotispäivien lisäksi toinenkin merkkipäivä: EuroCommercen 25-vuotisjuhla marraskuun 27. päivänä.

EuroCommerce on johtava eurooppalainen kaupan alan organisaatio, jonka jäsenyritykset työllistävät eniten ihmisiä yksityissektorilla Euroopassa. Kaupan alalta kertyy 10 prosenttia kaikkien EU-maiden bruttokansantuotteesta, ja se palvelee 500 miljoonaa asiakasta joka päivä.

Eroon rajat ylittävän kaupan esteistä

EU:n sisämarkkinat perustettiin vuonna 1993, mutta vielä 25 vuoden kuluttua siitä EU:ssa on yhä voimassa merkittäviä rajoituksia jäsenmaiden rajat ylittävälle kaupankäynnille. 

"Tavaroita myydään EU-maasta toiseen noin tuhannella biljoonalla eurolla joka vuosi. Jos nämä epäoikeudenmukaisina pitämämme esteet poistettaisiin, voisimme kasvattaa EU-jäsenmaiden välistä kauppaa vuositasolla 183-269 miljardilla eurolla", sanoi EuroCommercen pääjohtaja Régis Degelcke.

Eurooppa toipuu yhä 10 vuotta sitten iskeneestä talouskriisistä, ja työttömyysluvut ovat edelleen liian suuret. Jos sisämarkkinat saataisiin toimimaan kunnolla, se toisi ison piristysruiskeen Euroopan kasvulle ja loisi lisää työpaikkoja.

Työsarkaa riittää

EuroCommercen 25-vuotisjuhlissa painotettiin niin ikään kaupan alan tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamisen tärkeyttä digitalisoituvassa maailmassa. Myös eroja verkkokaupan ja kivijalkakaupan toimintaympäristöissä tulee tasoittaa.

Tärkeätä on myös harmonisoida järkevällä tavalla EU-maiden toisistaan poikkeavat kuluttajansuojalait sekä verkko- että kivijalkakaupan osalta. Lainsäätäjien, kaupan alan organisaatioiden ja muiden toimijoiden tulisi tehdä yhteistyötä, jotta alalta saataisiin kitkettyä pois harhaanjohtavat käytännöt ja kuluttajansuojalakien rikkomukset.

Kaupan liittoa edustivat tilaisuudessa toimitusjohtaja Juhani Pekkala ja johtava asiantuntija Janne Koivisto. ”Suomalaiselle kaupan alalle on tärkeää, että säännöt ovat kansainvälisessä kilpailussa kaikille markkinatoimijoille samat. Siksi työtä sisämarkkinoiden kehittämiseksi tulee jatkaa”, sanoo Janne Koivisto.

Asian tärkeys korostuu etenkin verkkokaupan kasvattaessa jatkuvasti osuuttaan myyntikanavana. ”Alustatalouden merkitys on jo nykyisellään valtava, ja kaikki internetin suurimmat markkinapaikat tulevat EU:n ulkopuolelta. EU:lla onkin edessään suuri haaste siinä, miten se pystyy jatkossa varmistamaan, että vaikkapa korkeatasoinen kuluttajansuoja, kuluttajaturvallisuus ja ympäristövaatimukset taataan sisämarkkinoilla silloinkin, kun tuotteita toimitetaan kuluttajille EU:n ulkopuolelta. Tämä edellyttää EU:lta nykylainsäädännön ennakkoluulotonta arviointia sekä aktiivista roolia kauppapolitiikassa”, Koivisto linjaa.