Euroopan komissio vetää pois ehdotuksensa pakollisesta alkuperämaamerkinnästä. Komissio perustelee päätöstä sillä, että Euroopan neuvostossa ei päästy asiasta yhteisymmärrykseen.

Päätökseen vaikutti myös muutokset WTO-sääntöjen tulkinnassa, joiden mukaan esitys on jäänyt globaalissa kilpailuympäristössä ajastaan jälkeen. Euroopan komissio on kertonut ratkaisustaan tuoreessa European Comission Work Programme 2013 -julkaisussa.

Useat eurooppalaiset toimialaliitot, esimerkiksi EuroCommerce ja Kaupan liitto jäsenyhdistyksineen ovat vastustaneet alkuperämaan merkintäpakkoa tietyille tuoteryhmille, esimerkiksi vaatteille, tekstiileille ja kengille. Kaupan liiton perusteena tähän on se, että pakko aiheuttaisi vain lisäkustannuksia, jotka siirtyvät lopulta kuluttajien maksettavaksi.

Liiton mukaan kyseessä on lisäksi puhtaasti protektionistinen toimenpide, jolla pyritään suojaamaan tuotantoa EU:ssa – siis vastalause maailmanlaajuiselle vapaalle kaupankäynnille. Ehdotuksen suurimmat ongelmat ovat alkuperämaamerkinnän käytännön sopimattomuus globaaleihin tuotantoketjuihin, merkinnän epäluotettavuus ja sen lisäämä byrokratia. Merkintäpakko ei myöskään auta taistelussa piratismia vastaan.

”Suomalaisten kuluttajien kasvava mielenkiinto tuotteiden alkuperästä ja koko toimitusketjun vastuullisuudesta tarjoaa kuitenkin positiivisen mahdollisuuden järjestäytyneelle kaupalle erottautua yksittäistuonnin ja niin sanotuista harmaan tuonnin toimijoista”, liiton kauppapoliittinen asiantuntija Hannu Kyyhkynen sanoo.

Kaupan liitto kannustaa myös tavarantoimittajia kertomaan  tuotteen alkuperästä, käytetyistä materiaaleista ja tuotantoprosesseista, sillä vähittäisporras voi hyödyntää tätä tietoa omassa markkinoinnissaan ja myynnissään.