Markkinointiohjeet alennusmyyntien ilmoittelusta ovat selkeät. "Ohjeistusta on häikäilemättömästi rikottu jo vuosia", kirjoittaa Muotikaupan Liitto ry:n toimitusjohtaja Yrjö Gorski uusimman Modin-lehden pääkirjoituksessa.

Kaupan liiton ja Kuluttaja-asiamiehen yhdessä laatimat ohjeet on tehty selkiyttämään hintailmoittelua. Ohjeissa sanotaan, että alennettujen hintojen pitää olla todellisia eivätkä ne saa muodostua pysyviksi.

Alehinnoittelu ei saa olla jatkuvaa eikä tuotteiden hintoja saa keinotekoisesti korottaa ennen alennusmyynnin alkua.
"Näin meidän edellytetään toimivan ja suurin osa alalla toimivista yrityksistä näin myös toimii", Gorski jatkaa.

Ympärivuoden alennukset ohjeiden vastaisia
Gorskin mukaan esimerkiksi sääntöä, joka kieltää alennusmyynnit kauppapaikan avaamisen yhteydessä, jätetään noudattamatta alituiseen.
"Jopa kaksitoista kuukautta esillä pitämät alekyltit ovat täysin voimassa olevien ohjeiden vastaisia."

Hinnan ilmoittamista markkinoinnissa valvovat kuluttaja-asiamihen lisäksi Kuluttajavirasto ja lääninhallitukset.